Doposażenie parku kieszonkowego przy ul. Sakowicza – hotel dla owadów, budki lęgowe dla ptaków, pieńki ozdobne do zabawy – BO Gdynia

Doposażenie parku kieszonkowego przy ul. Sakowicza – hotel dla owadów, budki lęgowe dla ptaków, pieńki ozdobne do zabawy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Doposażenie parku kieszonkowego przy ul. Sakowicza – hotel dla owadów, budki lęgowe dla ptaków, pieńki ozdobne do zabawy

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/PCD/0011
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Autor projektu
Monika Rak
E-mail
czaprak@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Park kieszonkowy przy ul. Sakowicza w pobliżu zbiornika retencyjnego Demptowo

Opis:

Projekt obejmuje doposażenie parku kieszonkowego przy ul. Sakowicza w Gdyni Demptowie poprzez montaż:
a) hotelu dla owadów (1 szt.) o wymiarach mniej więcej 80cm x 120cm x 20cm (szerokość, wysokość, głębokość) przeznaczonych dla wielu pożytecznych gatunków owadów takich jak pszczoły, trzmiele, biedronki, niedźwiedziówki czy pasikoniki zielone,
b) małej budki lęgowej dla ptaków (1 szt.),
c) ozdobnych pieńków (słupków) drewnianych (15 szt.) służących rekreacji ruchowej dla użytkowników parku.

Położenie domku dla owadów oraz słupków drewnianych zgodnie z załącznikami do niniejszego wniosku. Nie należy lokalizować domku dla owadów na sieci energetycznej.

Ad a) Domki dla owadów spełniają bardzo ważną funkcję w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Owady przynoszą do nich pożywienie, mogą tam również składać jajka. Domki zapewniają różnym gatunkom schronienie oraz bezpiecznie przetrwanie zimy np. biedronkom i motylom, co automatycznie przekłada się na przedłużenie gatunku. W hotelach dla owadów bardzo często zimują pszczoły i osy samotnice, które wiosną zapylają rośliny oraz zwalczające mszycę biedronki.
Hotele dla owadów są wykorzystywane przez ogrodników, hodowców owoców i warzyw w celu poprawy zapylania kwiatów roślin owadopylnych, a także stawiane jako forma czynnej ochrony przyrody. Kształt, użyte materiały i rozmiary budowli zależą od jej celu i wymagań owadów, jakie chce się zwabić. Różnorodność zastosowanych materiałów oraz różne rozmiary otworów przyciągają zróżnicowane gatunki owadów. Obserwacja życia owadów w takim domku będzie ciekawym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Hoteliki powinien być zadaszony, składające się z wielu materiałów, tj. trzcina, bambus, rdest, kawałki nawierconego drewna liściastego, cegła dziurawka (dekoracyjnie), wypełnienia w postaci słomy, siana, suchych patyków drzew owocowych.

Ad b) Budki lęgowe wykorzystywane są do przeprowadzenia lęgów, ale służą ptakom też za nocne schronienie. Zimą natomiast chronią swoich lokatorów przed mrozem. Warto jesienią zadbać o taką formę pomocy przyrodzie. Tradycyjny typ budki lęgowej to tzw. skrzynka Sokołowskiego – jest to prostopadłościan z lekko pochyłym daszkiem. Otwory wlotowe – ich średnica, wysokość i powierzchnia podstawy są dopasowane do wielkości wybranych gatunków ptaków Odległość otworu do dna budki musi być na tyle duża, aby piskląt nie mógł dosięgnąć żaden drapieżnik. W ramach projektu proponuje się zawieszenie jednej lub dwóch budek na największych drzewach w parku.

Ad c) Pieńki ozdobne (słupki) to doskonały element rekreacyjny jako naturalny element do zabawy, jak i miejsce do odpoczynku czy obserwacji przyrody. Można z nich stworzyć tor przeszkód, równoważnię lub krąg do spotkań. Wymiary elementów są dowolne, jednak przy ich wyborze i rozmieszczeniu należy uwzględnić zapisy normy PN-EN 1176. Średnica pieńka do kręgu wynosi ok. 30 cm, długość 90-100 cm. Pieńki powinny być zakopane na głębokość min. 60 cm. Odległość między pieńkami powinna wynosić 35-50 cm. Pieńki należy wykonać z drewna drzew liściastych o wysokiej klasie odporności naturalnej. Elementy pozostawić bez malowania, w kolorze naturalnym. Pieńki powinny być zaoblone na krawędziach i nie posiadać drzazg oraz ostrych miejsc. Wysokość żadnego z tych elementów nie może przekroczyć 55 cm ponad gruntem, a w większości powinna wynosić nieco mniej (ok. 30-45 cm). Położenie słupków drewnianych zgodnie z załącznikiem do wniosku.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
zakup i montaż hotelu dla owadów 1 szt.3000 zł
zakup i montaż budki lęgowej (1 szt.)200 zł
zakup i montaż ozdobnych pieńków (słupków) drewnianych 15 szt.3000 zł
tablica edukacyjna o owadach pożytecznych łącznie z informacją o dofinansowaniu zadania ze środków BO - 1 szt.600 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

6800 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki