Dojście do Parku Centralnego – budowa oświetlonej ścieżki na zboczu Wzgórza Św. Maksymiliana od kościoła Franciszkanów do ul. Partyzantów – BO Gdynia

Dojście do Parku Centralnego – budowa oświetlonej ścieżki na zboczu Wzgórza Św. Maksymiliana od kościoła Franciszkanów do ul. Partyzantów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Dojście do Parku Centralnego – budowa oświetlonej ścieżki na zboczu Wzgórza Św. Maksymiliana od kościoła Franciszkanów do ul. Partyzantów

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
WSM/0015
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Zbocze wzgórza pomiędzy kościołem Franciszkanów a skrzyżowaniem ul. Partyzantów i Ujejskiego.

Opis:

Projekt zakłada ucywilizowanie i lepsze wykorzystanie przestrzeni zielonej stanowiącej bezpośrednie dojście do planowanego Parku Centralnego a także Bulwaru Nadmorskiego dla mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana po zboczu wzgórza od strony północnej.
Obecnie przejście pomiędzy bujną zielenią jest niebezpieczne, zwłaszcza po zmroku. Na całej długości „ścieżki” od kościoła Franciszkanów i kamienicy przy ul. Kornela Ujejskiego 38A aż do schodów prowadzących na skrzyżowanie ul. Partyzantów i ul. Legionów nie ma chodnika i oświetlenia. Po zmroku z tego miejsca z chęcią korzystają osoby bezdomne i stanowiące potencjalne zagrożenie.
Projekt zakłada budowę chodnika i oświetlenia, uporządkowanie zieleni w tym obszarze oraz uzupełnienie ścieżki o elementy małej architektury.

Kalkulacja kosztów:

opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (54580 zł); budowa chodnika wraz z podjazdami lub pochylniami dla osób niepełnosprawnych (100000 zł); budowa oświetlenia wraz z zasilaniem (120000 zł); mała architektura (12000 zł); zieleń (usunięcie i nasadzenia oraz odtworzenie trawników) wraz z pielęgnacją przez okres 3 lat gwarancji (25000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

311580 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki