Dojście do Parku Centralnego – budowa oświetlonej ścieżki na zboczu Wzgórza Św. Maksymiliana od kościoła Franciszkanów do ul. Partyzantów – BO Gdynia

Dojście do Parku Centralnego – budowa oświetlonej ścieżki na zboczu Wzgórza Św. Maksymiliana od kościoła Franciszkanów do ul. Partyzantów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Dojście do Parku Centralnego – budowa oświetlonej ścieżki na zboczu Wzgórza Św. Maksymiliana od kościoła Franciszkanów do ul. Partyzantów

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/374

Status

Lokalizacja projektu:

Zbocze wzgórza pomiędzy kościołem Franciszkanów a skrzyżowaniem ul. Partyzantów i Ujejskiego.

Opis:

Projekt zakłada ucywilizowanie i lepsze wykorzystanie przestrzeni zielonej stanowiącej bezpośrednie dojście do planowanego Parku Centralnego a także Bulwaru Nadmorskiego dla mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana po zboczu wzgórza od strony północnej.
Obecnie przejście pomiędzy bujną zielenią jest niebezpieczne, zwłaszcza po zmroku. Na całej długości „ścieżki” od kościoła Franciszkanów i kamienicy przy ul. Kornela Ujejskiego 38A aż do schodów prowadzących na skrzyżowanie ul. Partyzantów i ul. Legionów nie ma chodnika i oświetlenia. Po zmroku z tego miejsca z chęcią korzystają osoby bezdomne i stanowiące potencjalne zagrożenie.
Projekt zakłada budowę chodnika i oświetlenia, uporządkowanie zieleni w tym obszarze oraz uzupełnienie ścieżki o elementy małej architektury.

Szacunkowa łączna wartość projektu

311580 zł

Załączniki