Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – BO Gdynia

Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Wielki Kack
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Opis:

Projekt ma na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej i rekreacji, takiej jak turystyka piesza i nordic walking, a także popularyzację leśnych szlaków turystycznych.
W założeniu ma także doskonalenie prawidłowej techniki marszu nordic walking, co pozwoli odbiorcom czerpać z tej formy aktywności korzyści zdrowotne.
Celem jest również stworzenie lokalnej społeczności możliwości aktywnego wypoczynku oraz integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.
Dodatkowo projekt zakłada promocję walorów krajobrazowych i turystycznych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, poznawanie rezerwatów przyrody, pomników przyrody, w tym zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, a także upowszechnianie turystyki i kształtowanie postawy czerpania radości z kontaktu z otaczającą nas przyrodą.
Odbiorcami projektu są osoby w różnych przedziałach wiekowych: dzieci, młodzież szkolna, dorośli, seniorzy.
Projekt przewiduje zorganizowanie rajdów krajoznawczych pieszo-nordicowych po leśnych terenach okalających dzielnicę Wielki Kack.
Rajdy będą realizowane dwa razy w miesiącu przez cały rok 2022.

Kalkulacja kosztów:

Instruktor nordic walking/krajoznawstwa 24 rajdy x 415,00 zł (brutto) 9960 zł 9960

Szacunkowa łączna wartość projektu

9960 zł

Załączniki