Cykl wycieczek dydaktyczno edukacyjnych – historia, zabytki i przyroda Karwin oraz cykl warsztatów dotyczących zachowania zwierząt prowadzonych przez psiego behawiorystę. – BO Gdynia

Cykl wycieczek dydaktyczno edukacyjnych – historia, zabytki i przyroda Karwin oraz cykl warsztatów dotyczących zachowania zwierząt prowadzonych przez psiego behawiorystę.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Cykl wycieczek dydaktyczno edukacyjnych – historia, zabytki i przyroda Karwin oraz cykl warsztatów dotyczących zachowania zwierząt prowadzonych przez psiego behawiorystę.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/KAR/0005
Dzielnica
Karwiny
E-mail
katarzyna.sokolowska.maciejak@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Opis:

Projekt zakłada 10 wycieczek edukacyjnych prowadzonych przez historyków i ornitologów. Planowany termin realizacji spotkań luty – grudzień 2023.
W czasie spacerów mieszkańcy będą mogli poznać historię Karwin, zabytki dzielnicy oraz walory przyrodnicze, z uwzględnieniem miejscowej flory i fauny.
Druga część projektu zakłada 5 warsztatów prowadzonych przez doświadczonych behawiorystów zwierzęcych. Przykładowe tematy warsztatów to odpowiedzialne wychowanie czworonogów, uwrażliwienie na krzywdę zwierząt, pies w służbie człowieka, właściwe zachowanie się (szczególnie dzieci) wobec psów. Warsztaty będą odbywały się z psami przewodnikami na terenie Biblioteki Karwiny (pies przeszkolonym do pracy z dziećmi i dorosłymi). Uczestnicy nie przyprowadzają swoich pupili na zajęcia. Prelekcja i pokaz psich umiejętności. Planowany termin realizacji spotkań luty – grudzień 2023.

W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym ,mających na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Karwin.

Celem projektu jest realizacja głównych zadań:

1. Integracja społeczności lokalnej

2. Edukacyjna rola zajęć połączona z aktywnym przebywaniem czasu na powietrzu

3. Projekt skierowany do wszystkich grup wiekowych

4. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodzin z dziećmi poprzez wspólne spędzanie czasu

5. Umożliwienie mieszkańcom poznania historii dzielnicy oraz jej walorów przyrodniczych

6. Uwrażliwienie dzieci i dorosłych na potrzeby zwierząt i świadomą, odpowiedzialną opiekę nad nimi (szczególnie w zimie)

Informacje o poszczególnych przedsięwzięciach projektu będą zamieszczone w mediach (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, , Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy Karwiny). Dodatkowa reklama to ulotki i plakaty informacyjne rozprowadzone wśród mieszkańców. Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Spacery ornitologiczne 500zł x 52500 zł
Wycieczki historyczne 500zł x 52500 zł
Warsztaty z psim behawiorystą 500zł x 52500 zł
Promocja i reklama projektu (plakaty, ulotki, informacja w mediach)300 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

7800 zł