Cykl warsztatów ogrodnictwa miejskiego na Leszczynkach – BO Gdynia

Cykl warsztatów ogrodnictwa miejskiego na Leszczynkach

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Cykl warsztatów ogrodnictwa miejskiego na Leszczynkach

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Katarzyna Wróblewska

ID projektu:

2019/167

Status

Lokalizacja projektu:

Jedna ze szkół na terenie Leszczynek, najprawdopodobniej SP nr 29

Opis:

Warsztaty organizowane będą w cyklu 8 spotkań wiosną i jesienią 2020 r. Zajęcia wiosenne obejmować będą tematykę m.in. wysiewu nasion, pikowania, przesadzanie i flancowania oraz przygotowania ogrodu do sezonu; jesienne poświęcone będą tworzeniu kompozycji drzew i krzewów w pojemnikach, roślinom cebulowym oraz przygotowaniu ogrodu do zimy.
Zajęcia trwają 2 godziny, wszystkie materiały zapewnia organizator. Może w nich wziąć udział ok. 15 osób bez ograniczeń wiekowych (dzieci pod opieką dorosłych).
Ważnym aspektem warsztatów będzie edukacja z zakresu ochrony środowiska (np. wykorzystanie materiałów z odzysku) oraz roli ogrodów w zapewnieniu bioróżnorodności w mieście.

Szacunkowa łączna wartość projektu

9860 zł

Załączniki