Cykl warsztatów hiphopowych dla młodzieży i dorosłych oraz koncert hiphopowy na Skwerze Ireny Kwiatkowskiej – BO Gdynia

Cykl warsztatów hiphopowych dla młodzieży i dorosłych oraz koncert hiphopowy na Skwerze Ireny Kwiatkowskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Cykl warsztatów hiphopowych dla młodzieży i dorosłych oraz koncert hiphopowy na Skwerze Ireny Kwiatkowskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OBL/0014
Dzielnica
Obłuże
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Zarówno warsztaty jak i koncert odbędą się w miejscach doskonale znanych mieszkańcom Gdyni – dzielnic Obłuże, Oksywie, Pogórze. Skwer Ireny Kwiatkowskiej jest miejscem idealnie przystosowanym do organizacji przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych. Przestrzeń wyposażona jest w stałą, zadaszoną scenę, gdzie niejednokrotnie odbywały się już koncerty. Ta lokalizacja sprzyja organizacji tego typu wydarzeń, sprawia też, że nawet przygodni widzowie będą mogli zainteresować się koncertem, a w konsekwencji całym projektem.

Opis:

Projekt „Z mocą hip-hopu” jest wakacyjnym projektem zakładającym organizację warsztatów hip-hopowych zakończonych koncertem artysty hiphopowego. Przy okazji wydarzenia zostanie ogłoszony konkurs na „Rym o Gdyni”. Zwycięzcy konkursu zaprezentują się na scenie przed gwiazdą wieczoru. Projekt skierowany jest do młodzieży 14-18 oraz dorosłych 18+. Całe przedsięwzięcie ma być realizowane zgodnie z ideą przeciwdziałania narkomanii, przemocy i alkoholizmowi wśród młodych mieszkańców Obłuża i okolic. Projekt ma na celu integrację i edukację społeczną poprzez działania artystyczne trafiające do narażonej grupy odbiorców.

Ramy czasowe:
1.04.2020-25.04.2020 – przygotowanie projektów graficznych projektu, druk plakatów, ogłoszenie projektu w mediach
1.05.2020-15.08.2020 – ogłoszenie konkursu „Rym o Gdyni”, zbieranie zgłoszeń, weryfikacja, wyłonienie zwycięzców
01-07.2080-26.08.2020 – warsztaty hip-hopowe
29.08.2020 – koncert hip-hopowy wraz z prezentacją Młodych Talentów z Gdyni
1-15.09.2020 – ewaluacja projektu

Cykl warsztatów obejmuje 12 3-godzinnych spotkań podzielonych na bloki tematyczne:
1) Blok muzyczno-produkcyjny
➢ Pisanie tekstów, rymów
➢ Produkcja muzyczna – sampling
➢ DJ/Granie
➢ Scratch
➢ Beatbox
2) Blok taneczny
➢ Hip-hop
➢ Breakdance
➢ Pop locking
3) Blok graficzno-plastyczny
➢ Graffiti
➢ Street art
➢ Wykład: sztuka czy wandalizm?
4) Blok profilaktyki uzależnień
➢ Wykład o uzależnieniach, prewencja, sposoby radzenia sobie z uzależnieniami
Podczas warsztatów przewidujemy drobny poczęstunek dla uczestników: owoce, napoje.

Warsztaty będą prowadzone przez trójmiejskich przedstawicieli sceny hip-hopowej i klubowej, uznanych instruktorów i mentorów, specjalistów w dziedzinie tworzenia muzyki.
Punktem kulminacyjnym projektu jest koncert artysty hiphopowego, który odbędzie się 29.08.2020 roku na Skwerze Ireny Kwiatkowskiej w Gdyni Obłuże. Koncert jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gdyni . Na scenie poza głównym artystą wystąpi support (zespół trójmiejski). Na scenie w tym dniu zaprezentują się również młode talenty z Gdyni – zwycięzcy konkursu „Rym o Gdyni”. Przewidujemy wyłonienie 3 najlepszych zespołów, które będą miały po 30 min na swój autorski występ zawierający również konkursowy utwór. Impreza odbędzie się w godzinach 18:00-22:00.

Cele projektu:
➢ Integracja młodych mieszkańców Gdyni: nawiązywanie nowych relacji, wymiana doświadczeń, rozwój wspólnych pasji
➢ Poszerzanie horyzontów oraz odkrywanie nowych zainteresowań i talentów
➢ Walka z nałogami oraz profilaktyka
➢ Edukacja oraz nabywanie wiedzy w zakresie muzyki, kultury i sztuki
➢ Pokonywanie leków i barier poprzez zaprezentowanie swojego talentu na scenie
➢ Rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw społecznych
➢ Możliwość rozwoju własnych talentów i zainteresowań

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 14-18 oraz osoby dorosłe 18+.

Kalkulacja kosztów:

występ artysty hiphopowego oraz zespołu supportującego (10 000zł + 4500zł) (14500 zł); konferansjer (1500 zł); nagłośnienie (4500 zł); oświetlenie (2500 zł); zabezpieczenie sanitarne (10 kabin WC) (1500 zł); zabezpieczenie medyczne (750 zł); sprzątanie terenu (500 zł); wynagrodzenie prowadzących warsztaty (6600 zł); poczęstunek podczas warsztatów (1800 zł); materiały warsztatowe (2000 zł); projekt plakatu (700 zł); druki plakatów (800 zł); dystrybucja plakatów (800 zł); promocja wydarzenia w internecie oraz lokalnych mediach (500 zł); obsługa konkursu "Rym o Gdyni" (1000 zł); infrastruktura backstagu podczas koncertu (namioty, wyposażenie) (1500 zł); zakwaterowanie artytsów (1000 zł); obsługa techniczna (2000 zł); opieka agencyjna, ubezpieczenie imprezy, koszty ZAIKS (5000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

49450 zł

Załączniki