Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście – BO Gdynia

Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
SRO/0022
Dzielnica
Śródmieście
Autor projektu
Aleksandra Łapińska
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

Celem projektu jest integracja, zorganizowanie czasu wolnego oraz rozwój twórczy mieszkańców Dzielnicy Śródmieście bez względu na ich wiek. Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki jako miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich. Projekt polega na przygotowaniu i zrealizowaniu bezpłatnych działań, które będą dostępne dla każdego mieszkańca. Spotkania w ramach projektu realizowane będą w Bibliotece Śródmieście, która jest ważnym punktem na mapie dzielnicy. W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i rodzinnym, mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację i rozwój pasji mieszkańców dzielnicy. Odbiorcami projektu będą: rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dorośli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście. Harmonogram realizacji projektu: opracowanie plakatów i ulotek. Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkańców do udziału w projekcie. Dystrybucja plakatów na terenie Śródmieścia. I etap projektu (od lutego 2020 do czerwca 2020) – 2 koncerty muzyczne dla dorosłych mieszkańców. 2 warsztaty muzyczno-artystyczne dla dzieci. 2 warsztaty rytmiczne dla rodziców z dziećmi. II etap projektu (od września 2020 do listopada 2020) – 2 koncerty muzyczne dla dorosłych mieszkańców. 2 warsztaty muzyczno-artystyczne dla dzieci. 2 warsztaty rytmiczne dla rodziców z dziećmi. III etap projektu (grudzień 2020) – zakończenie i rozliczenie projektu. Uwaga: Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki