Cisowski Deptak – modernizacja ciągu pieszego – BO Gdynia

Cisowski Deptak – modernizacja ciągu pieszego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Cisowski Deptak – modernizacja ciągu pieszego

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko:

E-mail: pawel.gdynia@gazeta.pl

ID projektu:

2018/56

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Przedmiotem mojego projektu jest stworzenie estetycznej, reprezentacyjnej i atrakcyjnej dla mieszkańców alei spacerowej, która ma iść śladem obecnego chodnika od ulicy Kcyńskiej, wzdłuż bloku Kcyńska 6, następnie pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną, aż do mostku nad Cisowską Strugą przy bloku Morska 222.

Opis:

Przedmiotem mojego projektu jest stworzenie estetycznej, reprezentacyjnej i atrakcyjnej dla mieszkańców alei spacerowej, która ma iść śladem obecnego chodnika od ulicy Kcyńskiej, wzdłuż bloku Kcyńska 6, następnie pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną, aż do mostku nad Cisowską Strugą przy bloku Morska 222. Aleja będzie składała się z ciągu pieszego zgodnego ze standardami pieszymi oraz ciągu rowerowego. Obecny ciąg spacerowy jest zaniedbany, a poruszanie się po nim nastręcza wielu trudności. Dlatego w ramach projektu wymieniona zostałaby nie tylko nawierzchnia, ale także zainstalowane nowe oświetlenie, ławki oraz kosze na śmieci. W przyszłości, wzdłuż tej alei mogłyby powstać nowe nasadzenia oraz miejsca aktywności mieszkańców (np. tor do gry w kręgle, kolejka tyrolska, miejsce do gry w szachy). Ze względu na ograniczone środki, w pierwszym etapie zmodernizować będzie można jedynie odcinek od ulicy Kcyńskiej do szczytu bloku Chylońska 209. W kolejnym etapie będzie można poczynić starania o przedłużenie tego zmodernizowanego ciągu pieszego aż do budynku Morska 222 lub nawet dalej do ulicy Owsianej. Szacowana wartość pierwszego etapu inwestycji to 319 000 PLN. Środki te pozwolą zapewnić: – wymianę nawietrzni chodnika na odcinku objętym projektem; – instalację nowego oświetlenia w postaci około 15 nowych lamp; – zakup i montaż około 20 nowych ławek oraz 10 koszy na śmieci;

Szacunkowa łączna wartość projektu

319800 zł

Załączniki