Cisowa PlayGround II – BO Gdynia

Cisowa PlayGround II

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Cisowa PlayGround II

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/8
Dzielnica
Cisowa
Autor projektu
Paweł Różyński
E-mail
dzielnica@cisowa.info.pl
Telefon
660561068
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Osiedla Cisowa w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 633, 641, 705/637 stanowiących współwłasność gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców tych nieruchomości, a także na gruntach stanowiących własność gminy - działki 536/7, 539/28, 544/21, 386/1, 390/19, 388/19, 392/18.

Opis:

W ramach modernizacji istniejącego placu zabaw (powierzchnia około 700 m kw., długość ogrodzenia ok. 100 m, ogrodzenie metalowe) wykonane zostaną następujące prace: – wyrównanie istniejącego terenu i renowacja nawierzchni, – demontaż ławek, trzech najstarszych zabawek oraz piaskownicy, – budowa nowego chodnika pomiędzy obiema furtkami oraz po północnej i wschodniej stronie placu zabaw, – zakup i instalacja nowych zabawek (dwa zestawy zabawkowe, huśtawka bocianie gniazdo, małe linarium), – zakup i instalacja nowej piaskownicy, – zakup i instalacja nowych ławek, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery. U szczytu budynku Chylońska 261 lub przy ogrodzeniu placu powstanie siłownia zewnętrzna na 6 urządzeń. Będą one posadowione na nawierzchni z kostki brukowej z opcją rozbudowy w przyszłości. Wzdłuż południowej krawędzi placu posadzone zostaną drzewa (5 sztuk) o docelowej wysokości do 8 metrów, które za kilka lat dadzą cień na części placu zabaw. Dodatkowo w ramach projektu wykonana będzie estetyzacja klombu po północnej stronie placu zabaw. Projekt zostanie przeprowadzony w dwóch etapach tak, aby przynajmniej część placu zabaw była dostępna dla dzieci przez okres realizacji. Dwa zadania – mały zestaw zabawowy oraz małe linarium mają niższy priorytet realizacji i zostaną zrealizowane wtedy, gdy umożliwią to środki finansowe. Niezależnie Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na własny koszt usunie stary sprzęt zabawowy oraz dokona modernizacji chodników po północnej stronie placu zabaw oraz wokół klombu.

Kalkulacja kosztów:

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją i nadzorem - 8 000,00 PLN 2. Wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z niwelacją - 600 m.kw. (25,00 zł/m.kw) - 15 000,00 PLN 3. Wykonanie nawierzchni syntetycznej pod zestawami zabawowymi oraz urządzeniami spełniajacymi standardy dostępności – 80 m.kw. (350,00 zł/m.kw.) - 28 000,00 PLN 4. Wykonanie nawierzchni piaskowej pod istniejącymi zabawkami - 50 m.kw. (100,00 zł/m.kw) - 5 000,00 PLN 5. Zakup i instalacja dużego zestawu zabawkowego dla dzieci w wieku 3 – 10 lat - 64 780,00 PLN 6. Zakup i instalacja średniego zestawu zabawkowego dla dzieci w wieku 1 – 3 lat - 20 000,00 PLN (Priorytet II) 7. Zakup i instalacja piaskownicy ze stoliczkiem - 5 000,00 PLN 8. Zakup i instalacja małego linarium - 10 000,00 PLN (Priorytet II) 9. Zakup i instalacja huśtawki bocianie gniazdo - 8 000,00 PLN 10. Zakup i instalacja bujaczka z oparciem - 2 500,00 PLN 11. Zakup i montaż ławek na terenie placu - 4 sztuki (800,00 zł/szt.) - 3 200,00 PLN 12. Zakup i montaż śmietnika na terenie placu - 2 sztuki (800,00 zł/szt.) - 1 600,00 PLN 13. Zakup i montaż stojaka na rowery przed placem - 2 sztuki (700,00 zł/szt.) - 1 400,00 PLN 14. Zakup i montaż tablicy regulaminowej - 1 sztuka (700,00 zł/szt.) - 700,00 PLN 15. Wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżami (chodnik przez plac zabaw pomiędzy furtkami) – ok. 60 m.kw (140,00 zł/m.kw.) - 8 400,00 PLN 16. Przygotowanie klombu pod obsadzenia wraz z wymianą ziemi na żyzną o gr. warstwy 20 cm - 10 m.kw. (40,00 zł/m.kw.) - 400,00 PLN 17. Obsadzenie klombu kwiatami i drobnymi krzewami - 10 m.kw. (50,00 zł/m.kw.) - 500,00 PLN 18. Sadzenie drzew wzdłuż południowej krawędzi placu - 5 szt. (60,00 zł szt.) - 300,00 PLN 19. Koszt pielęgnacji przez okres 3 lat (60% nakładów na materiał roślinny i ściółkowy) - 720,00 PLN 20. Budowa siłowni zewnętrznej (6 stanowisk do ćwiczeń) wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia ok. 80 m2) - 36 000,00 PLN RAZEM: 219 500,00 PLN

Szacunkowa łączna wartość projektu

219500 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki