Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim – fragment pomiędzy pawilonami handlowymi i placem zabaw – BO Gdynia

Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim – fragment pomiędzy pawilonami handlowymi i placem zabaw

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim – fragment pomiędzy pawilonami handlowymi i placem zabaw

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/294
Dzielnica
Orłowo
E-mail
jumpajumpa@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Niezrealizowany w I etapie inwestycji fragment terenu zielonego przy placu Górnośląskim pomiędzy pawilonami handlowymi a placem zabaw (w I etapie zrealizowana została estetyzacja części terenu od placu zabaw do ul. Wielkopolskiej)

Opis:

Szczegółowy zakres projektu oraz kosztorys inwestorski stanowi załącznik do wniosku. II etap realizacji, zgodny z wykonanym w I etapie projektem budowlano-wykonawczym, obejmuje w szczególności: – uzupełnienie i dokończenie zrealizowanych w I etapie ścieżek na terenie zielonym – uzupełnienie małej architektury (dostawienie ławek) – ułożenie nawierzchni z płyt przed pawilonami handlowymi (analogicznie do płyt użytych w I etapie) – utwardzenie nawierzchni pod lokalizację stołów obsługujących gastronomię – ustawienie drewnianych pergoli – przeniesienie stojaków rowerowych

Kalkulacja kosztów:

roboty ziemne i rozbiórkowe 54000
nawierzchnie i obrzeża168758
mała architektura32142
względnienie wykonanie drenażu i podłączenie do sieci kanalizacji deszczowe20000

Szacunkowa łączna wartość projektu

274900 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki