Chwarznieńska dla ludzi – ul. Chwarznieńska 136/138 – BO Gdynia

Chwarznieńska dla ludzi – ul. Chwarznieńska 136/138

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Chwarznieńska dla ludzi – ul. Chwarznieńska 136/138

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2015/502

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

Zlikwidowanie przejścia dla pieszych na wysokości Domu Seniora (Spółdzielni Mieszkaniowej) i Centrum Rehabilitacji, ul. Chwarznieńska 136/138.

Opis:

Zwiększone bezpieczeństwo pieszych i poprawa dostępności dla seniorów, pacjentów rehabilitacji oraz mieszkańców. Odtworzenie zebry. Uwagi: Zmiana z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na zebrę z zakazem.

Szacunkowa łączna wartość projektu

125 702,00 zł

Kalkulacja kosztów:

Oznakowanie przejścia dla pieszych. Wymalowanie pasów na jezdni. Obniżenie krawężników i budowa dojścia. Wybudowanie azylu dla pieszych o szerokości 1,8 m. Przebudowa istniejących krawężników po stronie Centrum Rehabilitacji. Przeniesienie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. - 125 702,00 zł.

Załączniki