Chodnikiem bezpiecznie wzdłuż ulicy Steyera – BO Gdynia

Chodnikiem bezpiecznie wzdłuż ulicy Steyera

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Chodnikiem bezpiecznie wzdłuż ulicy Steyera

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Paweł Misiak

E-mail: p.misiak@interia.pl

ID projektu:

2016/11

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Wzdłuż ulicy Steyera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Horyda do Przedszkola nr 49 wzdłuż istniejącego parkingu na działce 169/21. Własność terenu: Gmina Gdynia.

Opis:

Budowa brakującego odcinka chodnika o szerokości 2 m z płyt chodnikowych wzdłuż ulicy Steyera celem zapewnienia bezpiecznego dojścia do obiektów mieszkalnych i publicznych, tj. przystanku autobusowego, rynku miejskiego oraz Przedszkola nr 49. Ten odcinek ulicy charakteryzuje się intensywnym ruchem pojazdów, który stanowi zagrożenie dla poruszających się jezdnią pieszych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

40214 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie projektu budowy chodnika - 8000 zł 2. Budowa 56 m chodnika o szerokości 2 m ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej strony obrzeżem - 32 214 zł, 56 mb x 575,25 zł = 32 214 zł

Załączniki