Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej – BO Gdynia

Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Wybieg dla psów - tzw. Mały Lasek,ul.Halicka, Zumba Latino, Halicka 8, monitoring ul. Halicka/Spokojna

Opis:

Zadrzewiona, i zarośnięta chaszczami działka (płn. Mały Lasek) nr 963 o powierzchni około 5 tys m2 pomiędzy torami PKM a ul. Halicką w Małym Kacku. Działka pod budowę wybiegu dla psów została skonsultowana i uzgodniona z leśnikiem miejskim. Wybieg przeznaczony będzie dla wszystkich piesków a szczególnie dla opuszczonych piesków z pobliskiego Ciapkowa. Teren należy oczyścić z gęsto porośniętych samosiejek, rozdrobnić wycinkę , ogrodzić teren , zamontować bramę wjazdową oraz 3 furtki. Tuz przy wybiegu, vis a vis w Szkole 13 ZUMBA i LATINO dla wszystkich naszych mieszkańców + Doświetlenie i monitoring Halicka/ doświetlenie uliczne i monitoring Spokojna