Budowa siłowni zewnętrznej w obrębie lasu przy ulicy. Żeliwnej – BO Gdynia

Budowa siłowni zewnętrznej w obrębie lasu przy ulicy. Żeliwnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa siłowni zewnętrznej w obrębie lasu przy ulicy. Żeliwnej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/POD/0009
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Bożena Mróz, Agnieszka Pstrągowska
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Projekt usytuowany jest przy placu zabaw ,przy ulicy Żeliwnej 23 ,Dz.1857(własność m. Gdynia) Zakłada budowę placu o pow. 80m2, przy placu zabaw przy ulicy Żeliwnej21-23 (teren leśny). Stworzenie przestrzeni do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych, oraz montaż przyrządów w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Usytuowanie pozwoli na aktywność rodziców jak i dziadków przy jednoczesnym nadzorze nad pociechami. Różnorodność urządzeń dobrana będzie dla osób z różnych grup wiekowych. Projekt ma służyć mieszkańca Pogórza miedzy innymi z ulic Żeliwna, Uranowa, Rtęciowa, Manganowa, Unruga etc... ponieważ to mieszkańcy dostrzegają potrzebę zmiany trybu życia w celu poprawy kondycji, oraz stanu zdrowia. Każdy taki taki projekt to niewymierna korzyść dla społeczeństwa, także dla osób z niepełnosprawnościami. Należy uwzględnić, że część urządzeń będzie, z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis:

1. Wykonanie projektu 12000 zł

2. Dojście do siłowni -Chodnik ograniczony obrzeżami z obu stron 20m x 730zł 14600 zł

3. Wywóz gruzu i kamieni (0,5 m3 1m3 x 216 432 zł
– 1 tona) 216 zł za t

4. Usuwanie samosiewów o śr. do 3cm 50m2 x 33zł 1650 zł

5. Usuwanie samosiewów o śr. od 3cm do 14cm 10szt x 172 zł 1720 zł

6. Usunięcie spod okapu, drzew martwych lub zamierających 3szt x 648 zł 1944 zł

7. Frezowanie pnia drzewa do 0,75 m2 3szt x 1300 zł/szt. 3900 zł

8. Niwelacja terenu gł. do 30cm ( 70m2 cały plac) tylko pod projektowaną nawierzchnia 33zł za 10m2 x 7 231 zł

9. Nawierzchnia Poliuretanowa na podbudowie 600złza m2 x 70m2 42000zł
rozsączającej

10. Stanowiska urządzeń 5,500zł x 4szt 22000 zł

11. Doświetlenie 2 lampy 2szt x 15000 zł 30000 zł

12. Kosze na śmieci 1szt x 2200 zł 2200 zł

13. Poręcz schodów( chodnika) 553 zł za mb 20mb x 553 zł 11060,00 zł

14. Tablica 1szt x 2000 zł 2000 zł

15. Słupek stalowy do montażu znaków i luster drogowych + montaż 393 zł 393 zł

16. Wywóz odpadów zielonych 5m3- 1 tona x 425zł 425 zł

17. Utrzymanie obiektu na 3 lata 3780 zł

18. Ławka metalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami (deska z drewna sosnowego lub liściastego) 1x 2500zł

19. Koszt 3-letniego utrzymania ławki 1x 708zł

20. Projektowana nawierzchnia powinna znajdować się jedynie bezpośrednio pod urządzeniami do ćwiczeń oraz na ścieżkach do nich prowadzących,
21. Na etapie realizacji budżetu projekt, oraz wycinkę drzew skonsultować wcześniej z Wydziałem Ogrodnika Miasta
22. Fundamentowanie urządzeń tylko punktowo.

Wyliczony łączny koszt realizacji projektu 153,543 zł

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Wykonanie projektu ł12000 zł
Dojście do siłowni -Chodnik ograniczony obrzeżami z obu stron14600 zł
Wywóz gruzu i kamieni (0,5 m3) 432 zł
Usuwanie samosiewów o śr. do 3cm 1650 zł
Usuwanie samosiewów o śr. od 3cm do 14cm 1720 zł
Usunięcie spod okapu, drzew martwych lub zamierających 1944 zł
Frezowanie pnia drzewa do 0,75 m2 3900 zł
Niwelacja terenu gł. do 30cm ( 70m2 cały plac) tylko pod projektowana nawierzchnią 231 zł
Stanowiska urządzeń, część dla osób z niepełnosprawnościami22000 zł
Doświetlenie 2 lampy 30000 zł
Kosze na śmieci 2200 zł
Poręcz schodów( chodnika) 553 zł za mb 11060 zł
Tablica 2000 zł
Słupek stalowy do montażu znaków i luster drogowych + montaż 393 zł393 zł
Wywóz odpadów zielonych 425 zł
Utrzymanie obiektu na 3 lata 3780 zł
Ławka metalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami (deska z drewna sosnowego lub liściastego)2500 zł
Koszt 3-letniego utrzymania ławki708 zł
Nawierzchnia Poliuretanowa na podbudowie rozsączającej 600złza m2 x 70m2 42000 zł
Projektowana nawierzchnia powinna znajdować się jedynie bezpośrednio pod urządzeniami do ćwiczeń oraz na ścieżkach do nich prowadzących,0 zł
Na etapie realizacji budżetu projekt, oraz wycinkę drzew skonsultować wcześniej z Wydziałem Ogrodnika Miasta0 zł
Fundamentowanie urządzeń tylko punktowo0 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

153543 zł

Mapa Lokalizacji