Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy przy ul. Śliskiej 1 – BO Gdynia

Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy przy ul. Śliskiej 1

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy przy ul. Śliskiej 1

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/357
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
E-mail
mwm85@o2.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Działka gminna nr 317/7, arkusz 41 obręb W1 GDynia - Wiczlino przy ul. Śliskiej teren po byłej Szkole Podstawowej w Wiczlinie przy ul Śląskiej (teren niezabudowany, są krzaki i samosiejka)

Opis:

Dostawa i montaż 13 elementów siłowni zewnętrznej wraz z regulaminem siłowni Nawierzchnia: piasek – kora (powierzchnia ok 100 m2) Oprócz siłowni zewnętrznej prosimy o urządzenie małej architektury (ławka, stojak dla rowerów, kosz na śmieci)

Kalkulacja kosztów:

1. wykonanie dokumentacji projektowej, wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. D. z 2004 roku nr 130, poz 1389. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planów, kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym: 6000 2. dostawa i montaż wyposażenia: 55 000 3. wykonanie nawierzchni na nowej podbudowie (ok. 100 m2) - koszt 1 m2 nawierzchni piasek-kora ok 100 szt. 10000 4. dostawa urządzeń małej architektury: a. ławka - 1 szt, 1000; b. kosz na śmieci - 1 szt, 1000; c. stojaki dla rowerów - 2 szt, 2000; d. ławka - 1 szt, 1000

Szacunkowa łączna wartość projektu

76000 zł

Mapa Lokalizacji