Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sucharskiego 10 w Gdyni – dzielnica Gdynia Obłuże – BO Gdynia

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sucharskiego 10 w Gdyni – dzielnica Gdynia Obłuże

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sucharskiego 10 w Gdyni – dzielnica Gdynia Obłuże

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/128
Dzielnica
Obłuże
Autor projektu
Agnieszka Matuszak
E-mail
agnieszka.krolik@wp.pl
Telefon
608605408
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Ul. Sucharskiego, działka o numerze ewidencyjnym 973/39 Pogórze; KM 25076, Obręb GD. Typ własności. Zasób gruntów gminy.

Opis:

Budowa siłowni zewnętrznej z 14 elementami (podwójnie) wraz z regulaminem siłowni na nawierzchni żwirowo-piaszczystej (powierzchnia ok. 225 m2).

Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej- wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r nr 130, poz.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym: 6000,00 zł

2. Dostawa i montaż wyposażenia: (zestaw standard - 14 urządzeń) 44 366,00 zł 3. Wykonanie nawierzchni żwirowo-piaszczystej na nowej podbudowie (ok. 225 m2) 22 500,00 zł

4. Wykonanie nawierzchni syntetycznej (56 m2) 24234 zł

5. Wykonanie krawężników betonowych (62 mb) 4030,00 zł

6. Dostawa urządzeń małej architektury:

- ławka - 1 szt. 1000,00 zł

- kosz na śmieci - 1 szt. 1000,00 zł

- stojaki dla rowerów - 2 szt. 2000,00 zł

- tablica regulaminowa 700 zł

- wykonanie ogrodzenia 14 170,00 zł

Ogółem:120000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

120000 zł

Mapa Lokalizacji