Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Orłowskiej. – BO Gdynia

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Orłowskiej.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Orłowskiej.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/317
Dzielnica
Orłowo
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Ulica Orłowska między stacją SKM a Aleją Zwycięstwa.

Opis:

Wydzielenie 2 metrowego pasa ścieżki rowerowej z istniejącego trawnika wzdłuż ulicy Orłowskiej. Budowa dwukierunkowej, 290 metrowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej łączącej SKM z istniejącą siecią dróg rowerowych. Usunięcie w ten sposób ruchu rowerowego z wąskiej ulicy Orłowskiej, zawężonej dodatkowo przez auta zaparkowane wzdłuż jednej strony ulicy. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających do szkół na rowerach. Remont i poszerzenie chodnika pieszo-rowerowego na odcinku 30 metrów.

Kalkulacja kosztów:

Budowa ścieżki rowerowej o długości 260 metrów i szerokości 2 metry (nawierzchnia bitumiczna) 530m2 x 127,27 zł66180.4
Wykonanie na długości 30 metrów chodnika pieszo-rowerowego o szerokości 3 metry ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej obrzeżem z rozbiórką starego: 30mb x 693,29zł20798.7
Budowa krawężnika na długości 260 metrów, 260 mb x 106,65zł27729
Przebudowa parkingu z kostki betonowej na parking równoległy o długości 30 metrów i szerokości 3 metry: 90m2 x 254,52zł22906.8
Montaż słupka do znaku drogowego - 4 sztuki1606.92
Montaż znaku informacyjnego - 4 sztuki1607.88
Koszt dokumentacji projektowej (projekt budowlany + projekt wykonawczy) branży drogowej, kanalizacji deszczowej i organizacji ruchu.30000

Szacunkowa łączna wartość projektu

224579.7 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki