Budowa rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych do biblioteki przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni – BO Gdynia

Budowa rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych do biblioteki przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych do biblioteki przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/10
Dzielnica
Oksywie
E-mail
adam.oksywie@interia.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych w tym dla wózków dziecięcych, na działce nr 646, obręb 45 przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni, należącej do Wojskowej Agencji Mienia, KW GD1Y/00069729/5. Jest to działka o powierzchni 3489 metrów kwadratowych, na której znajduje się piętrowy budynek. W budynku na jego piętrze znajduje się biblioteka publiczna - filia nr 13 MBP. Realizacja projektu budowy rampy będzie realizowana od strony tarasu budynku (schodów na piętro) przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni.

Opis:

Oksywie to jedna z największych dzielnic Gdyni, w której osiedla się dużo rodzin z dziećmi. Dzielnica ciągle rozwija się i dostosowuje do potrzeb mieszkańców. Biblioteka publiczna na Oksywiu jest jedyną i największą placówką kulturalną w tej dzielnicy. Codziennie odwiedza ją średnio ponad 160 osób korzystających z książek, audiobooków, gier planszowych i komputerów. Mieszkańcy dzielnicy często uczestniczą w imprezach edukacyjnych i kulturalnych, które odbywają się w bibliotece. Niestety ze względu na fakt, że biblioteka zlokalizowana jest na 1 piętrze budynku w pomieszczeniach wynajmowanych od Agencji Mienia Wojskowego, dostęp do niej jest utrudniony. Aby wejść do biblioteki trzeba pokonać schody. W takiej sytuacji osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi w wózkach i osoby starsze mają praktycznie uniemożliwiony dostęp do tej instytucji i jej usług. Ten projekt pozwoli na usunięcie barier architektonicznych i umożliwi korzystanie z biblioteki wszystkim mieszkańcom naszej dzielnicy. Projekt zakłada budowę rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych prowadzącej na piętro budynku gdzie znajduje się biblioteka. Przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów dotyczących tego typu urządzeń rampa będzie miała łączną długość 94,2 m i podzielona będzie na spoczniki o długości 1,4 m oraz odcinki o długości maksymalnej 9 m pomiędzy spocznikami. Maksymalny kąt nachylenia rampy to 6 %. Rampa będzie składała się z 8 spoczników o dł. 1,4 m szerokości 1,2 m oraz 9 podjazdów o dł. 9 m i szerokości 1,2 m. Wykonawca sporządzi projekt techniczny. Podjazdy i spoczniki wykonane będą z kraty antypoślizgowej cynkowanej ogniowo 30×3 s3, konstrukcja nośna profil zamknięty 100x50x3 lub inny właściwy, poręcze fi-42,4 obustronne potrójne na wysokości 75cm, 90 cm i 110 cm, słupki poręczowe 50x30x2, balustrada z wypełnieniem, stopy betonowe. Ogranicznik (krawężnik) 7 cm nad torem jazdy, kotwy mocujące M12/20 lub inne właściwe, malowanie całej konstrukcji, montaż wszystkich elementów w miejscu przeznaczenia. Dodatkowo na piętrze budynku w miejscu połączenia rampy z tarasem zostanie zamontowana bramka szerokości 120 cm na wysokość – do zadaszenia tarasu tj. ok. 2,5 m zamykana od strony tarasu na kłódkę w celu uniemożliwienia dostępu osobom poza godzinami otwarcia lokali znajdujących się na piętrze. Jako uzupełnienie zabezpieczenia zostaną wykonane i zamontowane kraty po obu stronach połączenia rampy z tarasem wypełniające przestrzeń pomiędzy balustradą tarasu a zadaszeniem na długości 1,5 m z każdej strony.

Kalkulacja kosztów:

1. Krata antypoślizgowa cynkowana ogniowo 30x3 s3 2. Konstrukcja nośna profil zamknięty 100x50x3 lub inny właściwy. 3. Poręcze fi-42,4 obustronne potrójne, 75cm, 90 cm 110 cm. 4. Słupki poręczowe 50x30x2, balustrada z wypełnieniem. 5. Posadowienie stopy betonowe. 6. Szerokość toru jazdy 120 cm. 7. Szerokość między poręczami 100-110 cm. 8. Ogranicznik (krawężnik) 7 cm nad torem jazdy. 9. Kotwy mocujące M12/20 lub inne właściwe. 10.Całość elementów konstrukcji nośnej malowana(kolor do ustalenia) 11.Projekt techniczny. 12.Montaż w miejscu przeznaczenia. 13.Do obliczeń przyjęto wys. 500 cm – 6% kąt pochylenia = 83 mb.+ 8 spoczników po 1,4mb. = 11,2mb. 14.Razem wykonanie i montaż 83 mb + 11,2mb = 94,2 mb. x 950 zł = 89 490 zł netto + 23% VAT. Koszt materiałów z montażem brutto 110 073 zł. 15. Przygotowanie otworu wjazdowego z rampy na piętrze budynku, wykonanie i zamontowanie bramki zamykanej od wewnątrz tarasu, zabezpieczającej przed dostępem osób poza godzinami otwarcia lokali znajdujących się na piętrze budynku, wykonanie i zamontowanie krat zabezpieczających, pozostałe prace wykończeniowe w tym porządkowanie miejsca inwestycji, naprawa chodnika, elementy ostrzegawcze (malowanie elementów konstrukcji w pasy czarno - pomarańczowe do wysokości 2,2 m) - koszt szacunkowy 10 000 zł netto + 23% Vat, brutto 12 300 zł.

Szacunkowa łączna wartość projektu

122373 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki