Budowa parkingu osiedlowego Pogórze – centrum (Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga) – BO Gdynia

Budowa parkingu osiedlowego Pogórze – centrum (Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa parkingu osiedlowego Pogórze – centrum (Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga)

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: chachulski.krzysztof@gmail.com

ID projektu:

2017/66

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

skrzyżowanie Porębskiego, Sikorskiego, Kleeberga działki nr 1430,1432,1446,1431, teren gminny,

Opis:

Parking na pojazdy przyjeżdzajace do żłobka, kościoła bibloteki, szkoły, powierzchnia ok. 20 miejsc postojowych, z kostki brukowej, z kanalizacja deszczową.

Szacunkowa łączna wartość projektu

206218 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Roboty rozbiórkowe, usunięcie istniejącej zieleni oraz roboty ziemne przygotowawcze w tym geodezyjne wytyczenie terenu = 9.500 zł.

2. Wykonanie podbudowy z kruszywa gr.20 cm – 750 m2x18,26 = 13.695 zł

3. Wykonanie krawężników i obrzeży i opasek chodnikowych- ok. 60 mb x106 zł. = 6.360 zł

4. Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr 8 cm szarej na podsypce cementowo- piskowej gr. 3 cm – 750 m2x75,72= 56.790 zł

5. Wykonanie przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej – ok. 150 mb= 14.500 zł.

6. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przykanalików, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych i włączeniem do zbiorczego kolektora ściekowego – ok. 400mbx79,13=31.652 zł

7. Oznakowanie poziome i pionowe = 2.550 zł.

8. Wykonanie dokumentacji budowlanej – ok. 20 % kosztów inwestycji = 27.010 zł

9. Koszt nadzoru inwestorskiego = 5.600 zł

Razem netto - 167.657,0 VAT - 38.561,1 Razem brutto - 206.218,1 PLN

Załączniki