Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum – BO Gdynia

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Michał Rutkowski

E-mail: M.Rutkowski@LabLogic.pl

Telefon: 504920875

ID projektu:

2016/33

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum - Działka 270/41

Opis:

Modernizacja terenu przy dużym piaskowym boisku na terenie II Liceum ma zwiększyć atrakcyjność tego obiektu dla mieszkańców dzielnicy. Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum (koszykówka i siatkówka) o wymiarach 10,35 metra na 19,32 metra. Montaż koszy stalowych do gry w koszykówkę. Szkoła posiada zamontowaną siatkę do gry w siatkówkę z możliwością demontażu. Siatka ta użytkowana będzie na tym boisku. Ostatnim etapem prac jest montaż piłko-łapu o wysokości 4 metrów i szerokości 30 metrów przy piaskowym boisku co zwiększy liczbę korzystających z największego w dzielnicy boiska piłkarskiego.

Szacunkowa łączna wartość projektu

131319.86 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 10,35 metra na 19,32 metra (koszt 1m2 wynosi 416 zł) - koszt całkowity: 83 319,86 zł. 2. Piłko-łap z siatki metalowej (wysokość 4m, szerokość 30m) - koszt : 30 000,00 zł. 3. Pełnowymiarowe, stalowe kosze do gry w koszykówkę wraz z montażem. - koszt: 8 000,00 zł. 4. Plac objęty projektem boiska wyposażony jest we wbudowane słupki z możliwością demontażu oraz siatkę do gry w siatkówkę. - koszt : 0,00 zł. 5. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. - koszt : 10 000,00 zł.

Załączniki