Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej. – BO Gdynia

Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
WIK/0015
Dzielnica
Wielki Kack
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Projekt jest zlokalizowany w 6 różnych miejscach Wielkiego Kacka: na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii, Starodworcowej, Witosławy i Górniczej

Opis:

Wspólnie poprawmy bezpieczeństwo pieszych w naszej dzielnicy! Wsłuchując się w wasze głosy wybraliśmy aż 6 newralgicznych miejsc, które chcielibyśmy zabezpieczyć poprzez oświetlenie albo uspokojenie ruchu samochodowego. Zależy nam na tym, by jak największa liczba mieszkańców odczuła pozytywne skutki inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Pierwsze polega na budowie dwóch nowych linii oświetleniowych: na fragmencie Starodworcowej (między nr 2 a 5). Miejsce te wskazywane jest przez mieszkańców jako ciemne i niebezpieczne.

Kolejne lokalizacje to przejścia dla pieszych, które chcielibyśmy wynieść i doświetlić. Są to 2 przejścia na Gryfa Pomorskiego – przede wszystkim przy „Merkusie” oraz przy Szefki, przejście na skrzyżowaniu ulicy Zwinisławy i Lipowej oraz skrzyżowanie łączące parking przy kościele św. Wawrzyńca z wejściem na cmentarz przy ulicy Źródło Marii. Wszystkie te miejsca od dawna są wskazywane jako niebezpieczne dla pieszych. Oprócz tego chcemy zapobiec przekraczaniu prędkości w strefie Tempo 30 na ulicy Górniczej.

Zadanie, jakie chcielibyśmy zrealizować:
1) Budowa oświetlenia na odcinku Starodworcowej (między Radosną a Wesołą). Na tym odcinku, od budynku nr 5 do nr 2, nie ma oświetlenia. Chcemy je uzupełnić ustawiając 9 latarni. To droga dzieci do szkoły, dojście dla mieszkańców do punktów usługowych (kwiaciarnia, bar, sklepy).

2) Skrzyżowania ulic Zwinisławy z Lipową: w tym miejscu szeroka i ruchliwa ulica przecina szlak pieszy pomiędzy osiedlem Fikakowo i ulicą Chwaszczyńską. Jest to także droga do szkoły nr 46, apteki, poczty i sklepów na Karwinach, zaś w drugą stronę do trasa do Przystani Lipowa i klubu seniora przy Lipowej 15. Niestety, część kierowców przekracza tam prędkość w tym miejscu, co rodzi ryzyko potrąceń pieszych. Chcemy wynieść wschodnie przejście dla pieszych, dzięki czemu kierowcy zwolnią w tym miejscu, zaś pieszym łatwiej będzie przejść na drugą stronę i będą oni bezpieczniejsi. Ze względu na nagromadzenie sieci po zachodniej skrzyżowania, można wynieść tylko przejście po stronie wschodniej. Z uwagi na przebiegającą tą ulicą trasę pojazdów komunikacji zbiorowej najazdy progów zwalniających muszą być wydłużone do 1,5m – 2m.

3) przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Szefki i Gryfa Pomorskiego (przy Afroalco) – piesi wielokrotnie wskazywali, że to przejście jest niedoświetlone, zaś kierowcy mimo znaków o strefie Tempo 30 przekraczają prędkość. Przez to dochodzi tam do potrąceń, ostatnio pieszy został potrącony w grudniu 2019 roku. Wyniesione i oświetlone zostanie przejście po stronie wschodniej (od dołu ulicy).

4) przejście dla pieszych przy Gryfa Pomorskiego (obok Merkusa) – najważniejsze przejście dla pieszych na Fikakowie, którędy przemieszcza się bardzo dużo pieszych w każdym wieku – od seniorów idących do sklepu, czy trolejbusu, przez uczniów po rodziców z małymi dziećmi idącymi na plac zabaw. To bardzo ważne, by w tym miejscu piesi byli odpowiednio zabezpieczeni, tym bardziej, że panuje tam słaba widoczność (zieleń, altanka śmietnikowa, łuk). Chcemy, by to przejście zostało wyniesione i doświetlone dodatkowymi latarniami.

5) Źródło Marii (przy kościele). Chcemy spowolnić ruch na newralgicznym wyjeździe z terenu kościoła i parkingu, gdzie przecina się ruch pieszy i samochodowy i gdzie okresowo pojawia się duża liczba pieszych. Spowolnienie ruchu poprawi bezpieczeństwo wyjeżdżających z parkingu obok kościoła i przechodzących przez ciąg pieszy ze Starodworcowej do schodów na Gryfa. Dodatkowo uspokoi to ruch na przecięciu ulicy Źródło Marii z ważnym ciągiem pieszym od schodów na Gryfa do Starodworcowej.

6) Montaż 2 progów zwalniających (do prędkości 30 km/h) na ulicy Górniczej – tutaj również mieszkańcy zgłaszali kwestię przekraczania prędkości, a nawet wyprzedzania jadąc w dół. (projekt organizacji ruchu + wybudowanie progów).

Wszystkie 6 lokalizacji to obszar, gdzie obowiązuje strefa Tempo 30 i gdzie dochodzi do przekroczeń prędkości, a nawet wypadków. Wszystkie lokalizacje zostały skonsultowane z ZDiZ. Zakłada się, że same roboty w zakresie branży drogowej zostaną zrealizowane przez ZDiZ w ramach prac utrzymaniowych, zaś prace nad budową oświetlenia będą zrealizowane przez odpowiedni referat tut. Zarządu.

Naszym zdaniem bezpieczeństwo pieszych to podstawa. Każdy z nas jest pieszym – nieważne czy dorosły, czy dziecko, czy senior. Dzięki wygodnym i bezpiecznym warunkom dla pieszych poprawia się komfort życia w dzielnicy, nawiązują się społeczne więzi i lepiej prosperuje lokalny biznes. To bardzo ważne także dla rodzin z dziećmi – dzięki wyniesionym przejściom rodzice mniej boją się wypuszczać samodzielnie swoje dzieci na ulice. To zatem wspólna sprawa!

Udało nam się prawidłowo oświetlić rejon szkoły nr 20, na Starodworcowej powstały nowe chodniki, projektowane jest oświetlenie na ulicy Górniczej, niebawem rozpocznie się przebudowa dojścia między Krętą a kościołem św. Wawrzyńca wraz z jego oświetleniem. Widzimy zatem jak wiele udało się wspólnie dla pieszych zdziałać. Dlatego serdecznie zachęcamy do głosowania wraz z rodziną!

Szacunkowa łączna wartość projektu

448945 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki