Budowa Oświetlenia ulicy, Słowicza w Gdyni – BO Gdynia

Budowa Oświetlenia ulicy, Słowicza w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa Oświetlenia ulicy, Słowicza w Gdyni

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Bogdan Okuniewski

E-mail: b.okuniewski@gmail.com

ID projektu:

2015/111

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Budowa oświetlenia ulicy:Słowicza w Gdyni od ulicy Rumska do ul. Kcyńska (Tesko).Obręb Gdynia GD 12 415/311. Teren zasoby gminy Gdynia

Opis:

Postawienie około 11 słupów oświetleniowych wraz z infastruktórą, okablowanie i uziemienie.Długość odcinka około 410 m.Droga jest intensywnie wykorzystywana przez pieszych po zakupy, jak i drogą do pracy, obecnie jest niebezpieczna, szczególnie w porze gdy jest ciemno.Oświetlenie poprowadzić po terenie, zasobów gminy.

Szacunkowa łączna wartość projektu

128960 zł

Kalkulacja kosztów:

Szacunkowy koszt dokumentacji projektowo kosztowej(brutto).20 000 zł. Przyjęto szacunkowy koszt: 11-słupów na długości projektowanego oświetlenia około 410 m. 11 x 5 000.00 zł. =55 000.00 zł. Ułożenie kabla do oświetlenia z kosztami towarzyszącymi (m.in.roboty ziemne,badania,pomiary). 410 x ok.130 zł. mb. =53 300.00 zł. Uziemienie od szt. 12 x 55 zł.=660 zł. razem brutto = 128 960.00 zł.

Załączniki