Budowa oświetlenia przy polanie znajdującej się na wysokości ul. Kopernika 118, które objęłoby plac do ćwiczeń oraz ścieżkę do niej prowadzącą – BO Gdynia

Budowa oświetlenia przy polanie znajdującej się na wysokości ul. Kopernika 118, które objęłoby plac do ćwiczeń oraz ścieżkę do niej prowadzącą

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa oświetlenia przy polanie znajdującej się na wysokości ul. Kopernika 118, które objęłoby plac do ćwiczeń oraz ścieżkę do niej prowadzącą

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/300
Dzielnica
Redłowo
E-mail
fairplay@wp.pl
Telefon
888-995-946
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Oświetlenie będzie obejmować Polankę ( Pastwisko ) Huzarska oraz drogę do niej prowadzącej.

Opis:

Polanka: Wymiana opraw trzech istniejących punktów świetlnych na LED o barwie ciepłej 30-40W wraz z zamontowaniem wysięgników. Dodatkowo zostanie postawiony nowy punkt świetlny LED 30-40W o ciepłych barwach który oświetlać będzie zarówno Polankę z placem do ćwiczeń oraz ścieżkę prowadzącą do szlabanu Obszar za szlabanem: Przy szlabanie zostanie postawiony punkt świetlny LED 30-40W skupiający światło w dwóch kierunkach: na ścieżce prowadzoncej na polankę oraz na drodzę prowadzącej w kierunku szpitala. Dalej na drodze prowadzącej w kierunku szpitala zostanie zamontowanych 5 nowych słupów(3 ze starą oprawą świetlną zdemontowaną z polanki) (2 z nową oprawą świetlną). Będą prowadzone w równych odstępach aż do miejsca gdzie znajduje się już oświetlenie, uzupełniając tym samym braki. Nowe punkty świetlne zostaną podłączone do sieci elektrycznej za pomocą okablowania o łączej długości ok. 170 m. Projekt obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych wraz z wykonaniem uziemienia.

Kalkulacja kosztów:

Modernizacja 3 istniejących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego -instalacja 3 nowych opraw LED wraz z wysięgnikiem= 3* 9.500 zł = 28.500 zł brutto28500
Instalacja 4 punktów świetlnych z oprawą LED w barwach ciepłych 30-40W = 4*6 150 zł=24 600 zł brutto.24600
Instalacja 3 punktów oświetlenia terenów rekreacyjnych na nowych słupach: 3* 9.500 zł= 28.500 zł. brutto28500
Kanalizacja kablowa= 170m*34 zł = 5.780 zł brutto5780
Roboty ziemne w tym wykopy i zasypka= 170m*50 zł= 8.500zł brutto.8500
Roboty kablowe - układanie kabla energetycznego, mon-taż osprzętu kablowego= 170m*25 zł=4.250zł brutto4250
Uziemienia=6*184 zł= 1.104 zł brutto.1104
Badania i pomiary=7*98= 686 zł brutto686
Dokumentacja projektowo- kosztorysowa-(20% kosztów budowy) 17.900 zł brutto17900

Szacunkowa łączna wartość projektu

125520 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki