Budowa oświetlenia pod Estakadą Kwiatkowskiego na długości ok 210mb – BO Gdynia

Budowa oświetlenia pod Estakadą Kwiatkowskiego na długości ok 210mb

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa oświetlenia pod Estakadą Kwiatkowskiego na długości ok 210mb

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/78
Dzielnica
Leszczynki
E-mail
ireneusz.drapaluk1@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Odcinek pieszo jezdny pod Estakadą Kwiatkowskiego od ulicy Ramułta do ul. Morskiej

Opis:

Teren pod Estakadą wymaga oświetlenia ze względu na brak innych źródeł światła. Mieszkańcy korzystają ze ścieżki przebiegającej pod Estakadą w drodze prowadzącej na przystanek autobusowy i trolejbusowy

Kalkulacja kosztów:

1. Koszt kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

ok. 9 000zł brutto

Dokumentacja projektowo kosztorysowa obejmuje:

-mapa do celów projektów

- badania geologiczne gruntu

- projekt zagospodoarowania terenu

- projekt oświetlenie

Dodatkowa ekspertyza budowlana w zakresie wskazania niezbędnych prac remontowych 10 000zł brutto

2. Koszty robót budowlanych wraz z kosztami zakupu materiałów

szacunkowy koszt brutto:

ok 82 000zł

3. Koszt pełnienia nadzoru inwestorksiego i autorskiego

- szacunkowo koszt brutto:

ok 4 000zł

espertyza budowlanea w zakresie wskazania niezbędnych prac remontowych 10 000zł

razem: 115 000zł brutto

Szacunkowa łączna wartość projektu

115000 zł