Budowa Nowoczesnej Siłowni Zewnętrznej, oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Gdynia ul. Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej). – BO Gdynia

Budowa Nowoczesnej Siłowni Zewnętrznej, oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Gdynia ul. Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej).

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa Nowoczesnej Siłowni Zewnętrznej, oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Gdynia ul. Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej).

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/106
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Autor projektu
Bogdan Okuniewski
E-mail
b.okuniewski@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Gdynia ul. Borowikowa obręb Gdynia 0024(GD 10) Pustki Cisowskie, numer działki 144 (294) o powierzchni 23311 m.kw. KW GD1Y/00018900/6. Własność gruntu: Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni ul. Helska 8. Właściciel terenu wyraża zgodę na użyczenie. Stosowne oświadczenie w załączeniu.

Opis:

Dostawa i montaż 14 stanowisk siłowni zewnętrznej oraz tablicy informacyjnej siłowni na nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżami (powierzchnia ok.120 m kw ) oraz zestawu drążków do ćwiczeń o zróżnicowanej wysokości (zestaw SW01)- zestaw drążków niskich, zestaw drążków wysokich oraz drabinka pionowa na nawierzchni żwirowo – piaszczystej około 25 m kw. Oprócz urządzeń siłowni zewnętrznej i zestawu drążków do ćwiczeń należy uwzględnić urządzenia małej architektury (dwie ławki, jeden stojak dla rowerów, kosz na śmieci).

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie dokumentacji projektowej - wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 - 6000,00 zł. Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - 55 000,00 zł. Nawierzchnia kostka betonowa z obrzeżami około 120 m kw - 19 200,00 zł Zestaw drążków do ćwiczeń (zestaw drążków niskich, zestaw drążków wysokich i drabinka pionowa) + montaż - 8800,00 zł Wykonanie nawierzchni żwirowo - piaszczystej na nowej podbudowie (pod zestaw drążków do ćwiczeń) ok.25 m kw. Koszt 1 m kw ok. 100,00 zł = 2500,00 zł Dostawa urządzeń małej architektury: ławka - 2 szt.: 2000,00 zł stojaki dla rowerów - 1 szt.: 1000,00 zł kosz na śmieci - 1 szt.: 1000,00 zł. Razem: około 95 500,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

95500 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki