Budowa Nowoczesnej Siłowni Zewnętrznej, oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Gdynia ul. Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej). – BO Gdynia

Budowa Nowoczesnej Siłowni Zewnętrznej, oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Gdynia ul. Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej).

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa Nowoczesnej Siłowni Zewnętrznej, oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Gdynia ul. Borowikowa (górka obok boiska do piłki nożnej).

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Bogdan Okuniewski

E-mail: b.okuniewski@gmail.com

ID projektu:

2016/106

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Gdynia ul. Borowikowa obręb Gdynia 0024(GD 10) Pustki Cisowskie, numer działki 144 (294) o powierzchni 23311 m.kw. KW GD1Y/00018900/6. Własność gruntu: Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni ul. Helska 8. Właściciel terenu wyraża zgodę na użyczenie. Stosowne oświadczenie w załączeniu.

Opis:

Dostawa i montaż 14 stanowisk siłowni zewnętrznej oraz tablicy informacyjnej siłowni na nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżami (powierzchnia ok.120 m kw ) oraz zestawu drążków do ćwiczeń o zróżnicowanej wysokości (zestaw SW01)- zestaw drążków niskich, zestaw drążków wysokich oraz drabinka pionowa na nawierzchni żwirowo – piaszczystej około 25 m kw. Oprócz urządzeń siłowni zewnętrznej i zestawu drążków do ćwiczeń należy uwzględnić urządzenia małej architektury (dwie ławki, jeden stojak dla rowerów, kosz na śmieci).

Szacunkowa łączna wartość projektu

95500 zł

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie dokumentacji projektowej - wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 - 6000,00 zł. Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - 55 000,00 zł. Nawierzchnia kostka betonowa z obrzeżami około 120 m kw - 19 200,00 zł Zestaw drążków do ćwiczeń (zestaw drążków niskich, zestaw drążków wysokich i drabinka pionowa) + montaż - 8800,00 zł Wykonanie nawierzchni żwirowo - piaszczystej na nowej podbudowie (pod zestaw drążków do ćwiczeń) ok.25 m kw. Koszt 1 m kw ok. 100,00 zł = 2500,00 zł Dostawa urządzeń małej architektury: ławka - 2 szt.: 2000,00 zł stojaki dla rowerów - 1 szt.: 1000,00 zł kosz na śmieci - 1 szt.: 1000,00 zł. Razem: około 95 500,00 zł

Załączniki