Budowa miejsca ze ścianką wspinaczkową dla dzieci i młodzieży – BO Gdynia

Budowa miejsca ze ścianką wspinaczkową dla dzieci i młodzieży

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa miejsca ze ścianką wspinaczkową dla dzieci i młodzieży

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/300
Dzielnica
Babie Doły
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Ul. Rybaków, Działka o numerze ewidencyjnym 80/3; KM 36; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów gminy.

Opis:

Budowa miejsca ze ścianką wspinaczkową oraz elementami sprawnościowymi dla dzieci i młodzieży na nawierzchni z piasku o powierzchni około 80 m2 z możliwością rozbudowy i doposażania w elementy sportów miejskich. Plac ze ścianką wspinaczkową będzie jednym z elementów terenu rekreacyjnego znajdującego się na wskazanym terenie. Oprócz miejsca z elementami sprawnościowymi należy uwzględnić elementy małej architektury, tj. 2 szt. ławek, 1 kosz na śmieci.

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym: 5000,00 zł Dostawa i montaż wyposażenia: - (całość 14 000,00 zł) - zestaw sprawnościowy ze ścianką wspinaczkową 8000,00 zł - ruchomy pomost 4000,00 zł - zestaw do przewrotów 2 000,00 zł. Wykonanie nawierzchni z żwirowej z obrzeżami (ok. 80 m2). Koszt 1 m2 nawierzchni piaszczystej ok. 150 zł. – założenia kosztorysowe I kwartał 2016 - 12 000,00 zł Dostawa urządzeń małej architektury: ławka -2 szt - 2 000,00 zł kosz na śmieci -1 szt - 1 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

34000 zł

Mapa Lokalizacji