Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową. – BO Gdynia

Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/237
Dzielnica
Wielki Kack
E-mail
arete@poczta.onet.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Teren Gminy Gdynia KM 11 Obręb Wielki Kack dz. 285/15, dz. 308/15, dz. 306/15, dz. 305/15

Opis:

Przebudowa i przesunięcie fragmentu istniejącego chodnika ul. Myśliwskiej oraz przylegającego do niego terenu zielonego przed budynkiem nr 27 od skrzyżowania z ul. Lipową do budynku nr 25 i wytyczenie ok. 8 miejsc postojowych prostopadle do osi tej drogi. Celem zadania jest zwiększenie przejezdności tego odcinka ul. Myśliwskiej, w tej chwili niewygodnie i niebezpiecznie zwężonego stojącymi na chodniku i jezdni samochodami, przez wykonanie dla nich miejsc do parkowania nie w świetle jezdni.

Kalkulacja kosztów:

1. Rozbiórki: - chodnika 200 x 1,8 = 36 m2 kostka bet., 5x 1,5 = 7,5 m2 płytki 50 x 50 Razem 43,5m2 x 18,23 zł/m2 793,01 - obrzeży bet. 8 x 30, (31 + 5 + 5) mb x 2,35 zł/m 96,35 - krawężnika z ławą bet. 24 mb x 16,30 zł/m 391,20 Wywóz gruzu z utylizacją (7,5 x 0,07 + 41 x 0,08 x 0,3 + 24 x 0,45)x 45zl/m3 116,55 2. ustawienie krawężnika z odzysku na ławie bet.: 240,0 mb x 66,71zl / m 1601,04 3. ustawienie krawężnika nowego na ławie bet.: (5 + 5 + 20)mb x 86,71zl/m 2601,30 4. wykonanie miejsc postojowych: 20 m x 4,5 m x 183,15/m2 16483,50 5. ustawienie nowego obrzeża: 28,0 mb x 41,13 1151,64 6. Ułożenie chodnika: 4 x 3 + 20 x 1,5 + 4 x 1,5 = 48 m2 - nowa kostka: (48,0-36,0)m2 x 169,42zł/m2 2033,04 - kostka z odzysku: 36,0 m2 x 139,42zł/m2 5019,12 7. Regulacja: studni teletechn. 4 szt x 526,05 zł/szt 2104,20 włazu kanałowego 1 szt x 406,03zł/szt 406,03 8. Koszty inne związane z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń podziemnych oraz przestawieniem lampy oświetlenia ulicznego 15 000 9. Koszty inne związane z opracowaniem i wykonaniem w terenie tymczasowej organizacji ruchu i prace geodezyjne 1500 razem roboty budowlane: 49 296,98 netto 60 635,29 brutto 10. Projekt wielobranżowy wraz z uzgodnieniami, rejestracją w ZUD, przyjęto 25% wartości robót budowlanych : 0,25 x 60 635,29 zł 15 158,82 brutto Łącznie: roboty budowlane i dokumentacja projektowa: 75794,11

Szacunkowa łączna wartość projektu

75794 zł

Mapa Lokalizacji