Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową na Fikakowie – BO Gdynia

Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową na Fikakowie

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Lipową na Fikakowie

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/211
Dzielnica
Wielki Kack
E-mail
arete@poczta.onet.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

w pasie drogowym ul. Myśliwskiej w Gdyni - przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej i ul. Lipowej /teren gminy Gdynia KM 11 obręb Wielki Kack

Opis:

Przebudowa i przesunięcie fragmentu istniejącego chodnika ul. Myśliwskiej oraz przylegającego do niego terenu zielonego przed budynkiem nr 27 od skrzyżowania z ul. Lipową do budynku nr 25 i wytyczenie ok. 8 miejsc postojowych prostopadle do osi tej drogi.

Celem zadania jest zwiększenie przejzdności tego odcinka ul. Myśliwskiej, w tej chwili niewygodnie i niebezpiecznie zwężonego stojącymi na chodniku i jezdni samochodami, przez wykonanie dla nich miejsc do parkowania nie w świetle jezdni.

Kalkulacja kosztów:

1. rozbiórki:

- chodnika 20,0 x 1,8 = 36 mkw. kostka bet., 5x1,5 = 7,5 mkw. płytki 50x50. Razem 43,5 mkw. x 18,23 zł/mkw = 793,01 zł

- obrzeży bet. 8x30, (31 + 5 + 5) mb x 2,35 zł/m = 96,35 zł

- krawężnika z ławką bet. 24 mb x 16,30 zł/m = 391,20 zł

wywóz gruzu z utylizacją: (7,5 x 0,07 + 0,08 x 0,3 + 24x 0,45) x 45 zł/m sześć. = 116,55 zł

2. ustawienie krawężnika z odzysku na ławie bet.: 240,0 mb x 66,71 zł/m = 1601,04 zł

3. ustawienie krawężnika nowego na ławie bet.: (5 + 5 + 20) mb x 86,71 zł/m = 2601,30 zł

4.wykonanie miejsc postojowych: 20 m x 4,5 m x 183,15 zł/mkw. = 16483,50 zł

5. ustawienie nowego obrzeża: 28 mb x  41,13 zł/m = 1151,64 zł

6. Ułożenie chodnika: 4x3 + 20x, 5 + 4x1,5 = 48 mkw.

- nowa kostka: (48,0 - 36,0) mkw. x 169,42 zł/mkw = 2033,04 zł

- kostka z odzysku: 36,0 mkw. x 139,42 zł/ mkw. = 5019,12 zł

7. Regulacja:

- studni teletech. 4szt x 526,05 zł/szt = 2104,20 zł

- włazu kanałowego 1szt x 406,03 zł/szt = 406,03 zł

8. koszty inne związane z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń podziemnych oraz przestawieniem oświetlenia ulicznego = 15000 zł

9. koszty inne związane z opracowaniem i wykonaniem w terenie tymczasowej organizacji ruchu i prace geodezyjne = 1500 zł

RAZEM ROBOTY BUDOWLANE = 49292,98 netto = 60635,29 brutto

10. projekt wielobranżowy wraz z uzgodnieniami, rejestracją w ZUD. przyjęto 25% wartości robót budowlanych: 0,25 x 60635,29 zł = 15158,82 brutto

OGÓŁEM: roboty budowlane i dokumentacja projektowa: 75794,11 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

75794 zł

Mapa Lokalizacji