Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Porębskiego, Sikorskiego i Kleeberga – BO Gdynia

Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Porębskiego, Sikorskiego i Kleeberga

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Porębskiego, Sikorskiego i Kleeberga

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
POD/0003
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Damian Chmielewski
E-mail
damian.chmielewski98@gmail.com
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

skrzyżowanie ulic Porębskiego, Sikorskiego i Kleeberga w okolicy SP 43 i kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Pawła Apostoła

Opis:

Parking w centrum Pogórza w okolicy Szkoły Podstawowej nr 43, żłobka, biblioteki, przychodni lekarskiej, kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Pawła Apostoła. Inwestycja ta odciążyłaby okoliczne parkingi, które przeznaczone są dla mieszkańców poszczególnych bloków. Na tym terenie obecnie bardzo często można zobaczyć zaparkowane samochody. Po utwardzeniu i wyznaczeniu miejsc parkingowych, ten, dziki obecnie parking, stanie się miejscem bezpiecznym i komfortowym, właściwie przeznaczonym do parkowania pojazdów.

Kalkulacja kosztów:

Rozbiórka krawężnika 15x30x100 wraz z ławą betonową (18,13zł x 25 mb) (453 zł); Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 (9,91zł x 20 m2) (198 zł); Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej (6,08zł x 20 mb) (121 zł); Wywóz gruzu wraz z utylizacją (do 10 km) (202,20zł x 2 m3) (404 zł); Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie. Głębokość koryta 20 cm (5,24zł x 900 m2) (4716 zł); Wywóz gruntu na odległość 10 km wraz z utylizacją (168,27zł x 180 m3) (30288 zł); Wykonanie w-wy odsączającej gr 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczęciem (13,10zł x 900 m2) (11790 zł); Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm (54,40zł x 900 m2) (48060 zł); Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C8/10 (B10) (110,13zł x 70m) (7709 zł); Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej (62,88 zł x 50 m) (3144 zł); Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem (120,59zł x 900 m2) (108531 zł); Wykonanie dokumentacji budowlanej (50000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

265414 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki