BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY WSPIERAJĄCEJ OCHRONĘ WIELOLETNICH DRZEW GŁOGÓW, będących częścią historycznej alei głogów rodzaju Pausl Scartet przy ul. Mściwoja 9 – BO Gdynia

BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY WSPIERAJĄCEJ OCHRONĘ WIELOLETNICH DRZEW GŁOGÓW, będących częścią historycznej alei głogów rodzaju Pausl Scartet przy ul. Mściwoja 9

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY WSPIERAJĄCEJ OCHRONĘ WIELOLETNICH DRZEW GŁOGÓW, będących częścią historycznej alei głogów rodzaju Pausl Scartet przy ul. Mściwoja 9

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
SRO/0017
Dzielnica
Śródmieście
Autor projektu
Tomasz Grzybowski
E-mail
108@tgstudio.art.pl
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Dzielnica Śródmieście / historyczny układ urbanistyczny Gdyni

Opis:

Projekt to budowa małej architektury wspierającej ochronę historycznej alei głogów przy ulicy Mściwoja. Uratowanie historycznego drzewostanu może być także połączone z użytkową architekturą, przyjazną mieszkańcom.
Celem projektu jest dodanie do zabezpieczenia 2 drzew głogów interaktywnych elementów małej architektury. Drzewa są naturalnym przyjacielem dla każdego mieszkańca w mieście i powodują, iż otoczenie, w którym przebywamy staje się atrakcyjne i harmonijne. Chronią nas także od intensywnego zgiełku ulicznego, co jest szczególnie istotne w centrum miasta. Zmieńmy stalowe podpory w przyjazne elementy przestrzeni miejskiej, które nie tylko będą pięknie wyglądać, ale także będą miały dodatkowe funkcje użytkowe.
W projekcie przewidziano aranżację stalowych podpór poprzez korespondujący design do istniejącej oraz przyszłej infrastruktury ulicy.

Elementy projektu:
– projektu aranżacji stalowych zabezpieczenia dwóch drzew głogów,
– wykonanie uzgodnień z Konserwatorem i Plastykiem Miejskim Miasta Gdyni
– wykonanie uzgodnień z właścicielem drzew ZDiZ i biurem Ogrodnika Miasta Gdyni
– instalacja aranżacji małej architektury

Docelowo drzewa będą elementem innowacyjnej strefy miasta – aleja 12 historycznych drzew głogów stanie się pomnikiem natury będącym częścią projektowanej innowacyjnej strefy we współpracy z Miastem Gdynia i artystami, twórcami, naukowcami innowacyjnej instalacji miejskiej z technologią Smart City. Instalacja będzie interaktywna z urządzeniami mobilnymi i każdy będzie mógł na nią wpływać.

Obecna realizacja projektu jest częścią koncepcji ochrony historycznych drzew głogów będących pomnikiem krajobrazowym Śródmieścia Gdyni poprzez stworzenie interaktywnej instalacji.

Całkowita realizacja koncepcji na ulicy Mściwoja umożliwi w przyszłości:
– zabezpieczenie i monitorowanie procesów życiowych drzew
– uatrakcyjnienie wizualne przestrzeni miejskiej artystyczną formą i designem
– uatrakcyjnienie przestrzeni interaktywnymi elementami dostosowanymi dla dzieci, turystów i mieszkańców.
– promocja idei, wartości, ulicy i Miasta Gdyni
– zwiększenie atrakcyjności ulicy
– promocja wartości Kultury Miasta
– nawiązywanie nowych relacji w przestrzeni miejskiej

Kalkulacja kosztów:

Projektu aranżacji stalowych zabezpieczenia dwóch drzew głogów (2000 zł); Wykonanie uzgodnień z Konserwatorem i Plastykiem Miejskim Miasta Gdyni (250 zł); Wykonanie uzgodnień z właścicielem drzew ZDiZ i biurem Ogrodnika Miasta Gdyni (250 zł); Instalacja aranżacji małej architektury (7450 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

9950 zł

Załączniki