Budowa fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. płk. Dąbka (od sklepu Lidl do ul. Romanowskiego) oraz między ul. Horyda a ul. Romanowskiego, a także kontraruch rowerowy na ul. Horyda – BO Gdynia

Budowa fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. płk. Dąbka (od sklepu Lidl do ul. Romanowskiego) oraz między ul. Horyda a ul. Romanowskiego, a także kontraruch rowerowy na ul. Horyda

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. płk. Dąbka (od sklepu Lidl do ul. Romanowskiego) oraz między ul. Horyda a ul. Romanowskiego, a także kontraruch rowerowy na ul. Horyda

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/POD/0009
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Wojciech Kukla
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Odcinki dróg rowerowych wzdłuż ul. Dąbka/Romanowskiego; rowerowe połączenie ul. Romanowskiego z ul. Horyda; kontraruch rowerowy na ul. Horyda.

Opis:

Wniosek został edytowany przez Lidera Weryfikacji – Wydział Inwestycji dnia 12.06.2023 r. zgodnie z ustaleniami i za zgodą Wnioskodawcy. Z wniosku usunięto niektóre pozycje. Historia edycji wniosku jest zapisana.

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Wspólnie rozpocznijmy działania na rzecz wygodnych połączeń rowerowych na Pogórzu!

Projekt dotyczy wsparcia zrównoważonej mobilności w Gdyni poprzez budowę infrastruktury rowerowej.

Zadania do realizacji w ramach projektu:
1. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. płk. S. Dąbka, od sklepu Lidl do ul. Staniewicza, w wariancie przebiegającym za wiatą autobusową przystanku „Staniewicza 01”, przebieg przez działki miejskie oraz nr 1509/1, 1509/2, 1510, 2042 obręb Pogórze (SM Stoczniowiec); W toku projektowania należy przewidzieć ciągłość trasy rowerowej lub zjazd na jezdnię.
2. Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ul. Horyda na jednokierunkowym odcinku tej ulicy
3., 4., 5., 6., 7. Różne warianty budowy połączenia rowerowego ul. Horyda i ul. Porębskiego/Romanowskiego – albo tuż przy ul. Dąbka (wzdłuż tej ulicy), albo tuż przy Przedszkolu nr 49 – działki miejskie.
8. Remont fragmentu nawierzchni ul. Romanowskiego koło ul. Sikorskiego (około 11 metrów bieżących z trylinki na asfalt) (RSM im. KP)
9. (usunięto)

Kosztorys (zredagowano):
1.Droga rowerowa – budowa fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. płk. S. Dąbka, od ul. Staniewicza do przejścia dla pieszych przy sklepie LIDL, w wariancie przebiegającym za wiatą autobusową przystanku „Staniewicza 01” (170 mb x 1900 zł/mb) 330 000,00 zł
2. Dodatkowy koszt związany z poprowadzeniem drogi rowerowej w skarpie – umocnienie po jednej stronie drogi rowerowej (1100 zł/mb wynika z odjęcia 1900 zł/mb od 3000 zł/mb) (50 mb x 1100 zł/mb) 55 000,00 zł
3. Dodatkowy koszt związany z poprowadzeniem drogi rowerowej w skarpie – umocnienie po jednej stronie drogi rowerowej (4100 zł/mb wynika z odjęcia 1900 zł/mb od 6000 zł/mb) (10 mb x 4100 zł/mb) 41 000,00 zł
4. Opracowanie i wdrożenie kontraruchu rowerowego na ul. Horyda (1 szt x 10000 zł/szt) 10 000,00 zł
5. Budowa połączenia rowerowego ul. Horyda z ul. Romanowskiego przy ul. Dąbka między parkingiem a ulicą serwisową przy adresie Romanowskiego 6 (13 mb x 2000 zł/mb) 26 000,00 zł
6. Remont fragmentu nawierzchni ul. Romanowskiego koło ul. Sikorskiego (około 11 mb z trylinki na asfalt) (RSM im. KP) (104 m2 x 366 zł/m2) 40 000,00 zł
Ceny zaokrąglono w górę celem uniknięcia wpływu inflacji i wzrostu cen usług i materiałów budowlanych.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Realizacja wszystkich zadań (wymienione w szczegółowym opisie)502000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

502000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki