Budowa drogi dojazdowej- końcowy odcinek ul. raduńska – BO Gdynia

Budowa drogi dojazdowej- końcowy odcinek ul. raduńska

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa drogi dojazdowej- końcowy odcinek ul. raduńska

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/485
Dzielnica
Chylonia
E-mail
bronicka_monika@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

końcowy odcinek ul. Raduńskiej znajdujący się pomiędzy boiskiem SP 40 a budynkami Raduńska 14 i 12

Opis:

Stan obecny: Ulica Raduńska od skrzyżowania z ulicą Krokowską do boiska SP40 jest wykonana w standardzie płyt YOMB. Końcowy odcinek ww drogi jest piaszczysty. Mieszkańcy borykają się z problemem wysokiego krawężnika zagrażającego bezpieczeństwu osób i pojazdów oraz kałużami i błotem po opadach deszczu, co zaburza gospodarkę ściekową. Stan projektowany: – przebudowa istniejącego kanału deszczowego w ulicy Raduńskiej na dł. 120 m z Ø 200 na Ø 300; – budowa nowego kanału na dł. ok. 50 m (istniejący kanał jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Wiczlino”, a więc nie jest w utrzymaniu ZDiZ); – ułożenie nowej nawierzchni ok. 280 m2 wraz z ułożeniem krawężnika; – odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt Yomb (z uwagi na przebudowę kanału deszczowego) -budowa oświetlenia całego odcinka drogi publicznej ul. Raduńskiej wraz z odcinkami przyległych schodów oraz regulację zjazdów – odcinek drogi od placu do zawracania do posesji nr 12 stanowi (w myśl Ustawy o drogach publicznych) zjazd z drogi publicznej do nieruchomości poprzez działką gminną. Wybudowanie tego odcinka drogi wewnetrznej wiąże się z dekalracją ZDIZ, iż przejmie rownież ten odcinek w utrzymanie. Przebudowa końcowego odcinka drogi wzdłuż ulicy Raduńskiej do standardu jak pozostała część tej ulicy, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenia walorów estetycznych osiedla.

Kalkulacja kosztów:

Po otrzymaniu zaleceń zmian do projektu należy dokonać: -Do wartości projektu należy doliczyć koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wchodzi opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu, projektu drogowego i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, badań geologicznych gruntu wraz z opinią geologiczną, uzyskanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – szacunkowa kwota ok. 25 000 zł. brutto. - Ponadto, zgodnie z uzyskaną opinią Zarządu Dróg i Zieleni należy przebudować istniejący kanał deszczowy w ulicy Raduńskiej na dł. 120 m. z Ø 200 na Ø 300 oraz wybudować nowy kanał na dł. ok. 50 m. Istniejący kanał jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Wiczlino", a więc nie jest w utrzymaniu ZDiZ. W związku z koniecznością budowy odwodnienia należy zwiększyć szacunkowy koszt robót budowlanych o kwotę ok. 190 000 zł. brutto. - Koszt ułożenia nowej nawierzchni ok. 280 m2 wraz z ułożeniem krawężnika wynosi ok. 85 000 zł. brutto. - Z uwagi na przebudowę kanału deszczowego należy ująć w kosztach projektu odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt Yomb w wysokości ok. 30 000 zł. brutto. Do zakresu prac należy dodać budowę oświetlenia całego odcinka drogi publicznej ul. Raduńskiej wraz z odcinkami przyległych schodów oraz regulację zjazdów. Ponadto, odcinek drogi od placu do zawracania do posesji nr 12 stanowi (w myśl Ustawy o drogach publicznych) zjazd z drogi publicznej do nieruchomości poprzez działką gminną. Wybudowanie tego odcinka drogi wewnetrznej wiąże się z dekalracją ZDIZ, iż przejmie rownież ten odcinek w utrzymanie. Łączny szacunkowy koszt inwestycji ok. 380 939 zł. brutto.

Szacunkowa łączna wartość projektu

380939 zł

Załączniki