Budowa dostępu dla osób niepełnosprawnych, karetki pogotowia, straży pożarnej, pieszych i rowerów, łączącego al. Zwycięstwa z osiedlem mieszkaniowym (obecny zagrożony likwidacją) – BO Gdynia

Budowa dostępu dla osób niepełnosprawnych, karetki pogotowia, straży pożarnej, pieszych i rowerów, łączącego al. Zwycięstwa z osiedlem mieszkaniowym (obecny zagrożony likwidacją)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa dostępu dla osób niepełnosprawnych, karetki pogotowia, straży pożarnej, pieszych i rowerów, łączącego al. Zwycięstwa z osiedlem mieszkaniowym (obecny zagrożony likwidacją)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/RED/0008
Dzielnica
Redłowo
Autor projektu
Hanna Lorkowska-Osicka
E-mail
hannaosicka@o2.pl
Telefon
601 690 464
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Działka gminna łącząca teren osiedla zabudowy mieszkaniowej z chodnikiem i drogą rowerową w al. Zwycięstwa, pomiędzy stacją paliw Circle K, a Centrum Dyspozycji Mocy Ruchu ZKM

Opis:

Projekt dotyczy budowy połączenia al. Zwycięstwa z osiedlem zabudowy mieszkaniowej, w jedynym miejscu na terenie gminnym spełniającym wymogi pochylenia chodnika dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Połączenie projektowane jest na gminnej działce nr ew. 95/3 obręb 0025 Redłowo i zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mpzp 1409 karta terenu 12KDW. Projektowane jest jako ciąg pieszo-rowerowy o dł. 27 m, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na urządzeniach wspomagających ruch, o wzmocnionej nawierzchni i szerokości 4 m umożliwiającej w sytuacjach kryzysowych dojazd straży pożarnej i karetki pogotowia. Jest to najkrótsza trasa po terenie gminnym o pochyleniu spełniającym wymogi dla dostępu osób z niepełnosprawnościami, łącząca osiedle ze środkami komunikacji publicznej, przystankami ZKM, SKM, chodnikiem al. Zwycięstwa i głównym ciągiem rowerowym aglomeracji trójmiejskiej. Droga dostępu istnieje na działce 95/3 w stanie nieurządzonym od ok. 75 lat, tj. od początku zasiedlenia terenu – dawniej zamieszkany ogród działkowy, a od dziewięciu lat formalne osiedle zabudowy mieszkaniowej (błędnie oznaczone jako ogród działkowy na mapie google umieszczonej w formularzu Budżetu Obywatelskiego). Jest gruntowa i wyboista, sukcesywnie naprawiana przez mieszkańców, nie ma chodnika. Nieurządzona droga dostępu istniejąca na działce gminnej nr 95/3 jest zagrożona likwidacją. W sąsiedztwie osiedla planowany jest wielki budynek, jakiego nie ma ani w Redłowie, ani w dzielnicach sąsiednich, w którym zatrudnionych ma być 4800 osób + nieokreślona liczba klientów, a miejsc do parkowania zaplanowano jedynie 340, forsując absurdalną tezę dojazdu ponad 4000 osób na rowerach i środkami komunikacji publicznej. Dojazdy do budynku obowiązują od ul. Stryjskiej, lecz inwestor planuje na gminnej działce nr 95/3 jeszcze drogę dodatkową, likwidującą istniejący dostęp do al. Zwycięstwa dla mieszkańców, w tym najkrótszą drogę dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Osiedle ma także wyjazd ul. Krośnieńską, niewybudowany, w złym stanie (rozległe kałuże, zamarzające), z dużymi spadkami, oddalony od przystanków SKM i ZKM, co uniemożliwia korzystanie przez mieszkające tu osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się przy użyciu urządzeń oraz osoby starsze z trudnościami ruchowymi. Pochylenie drogi gruntowej łączącej osiedle z ulicą Krośnieńską jest duże, wyboiste, z wystającymi studzienkami, oblodzone zimą, niebezpieczne i nie spełnia warunków dla drogi dostępu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Likwidacja istniejącej drogi dostępu na terenie gminnej działki 95/3 spowodowałaby odcięcie osiedla od dojazdu karetki pogotowia i straży pożarnej w przypadku niedrożności wjazdu od strony ul. Krośnieńskiej.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Projekt wraz z kosztorysem i uzgodnieniami10000 zł
Usunięcie samosiewów o średnicy pnia do 3 cm - 5 m2 x 44 zł/m2220 zł
Usunięcie samosiewu o średnicy pnia 3-14 cm - 1 szt. x 150 zł/szt.150 zł
Usunięcie chwastowiska + wywóz - 108 m2 x 26 zł/m22808 zł
Niwelacja terenu na głębokość do 30 cm - 108 m2 x 3,7 zł/m2400 zł
Wyk. nawierzchni z kostki na podbudowie beton. gr.8 cm - 108 m2x719zł/m277652 zł
Krawężnik betonowy 2x27 m x 167 zł/mb9018 zł
Poręcz 27 m x 553 mb14931 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

115179 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki