Budowa dojścia do stacji PKM – chodnik na miejskim odcinku ulicy Nowodoworcowej – BO Gdynia

Budowa dojścia do stacji PKM – chodnik na miejskim odcinku ulicy Nowodoworcowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa dojścia do stacji PKM – chodnik na miejskim odcinku ulicy Nowodoworcowej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/60
Dzielnica
Wielki Kack
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Północny kraniec ulicy Nowodworcowej (pomiędzy posesjami nr 8 a 12), działka 76/10, obręb WK, arkusz 5 (działka miejska).

Opis:

PROBLEM: W chwili obecnej ulica Nowodworcowa pozbawiona jest chodnika, zaś pobocze szczelnie zatarasowane jest samochodami, co uniemożliwia bezpieczne dojście do ważnego punktu, jakim jest przystanek kolejowy. Brak widoczności, brak możliwości zejścia na pobocze powoduje ogromne niebezpieczeństwo dla najmniej chronionych uczestników ruchu – pieszych. Nie pozwólmy, by ktoś w końcu został tam potrącony lub nawet gorzej. Ulica Nowodworcowa to droga gminna wewnątrz osiedla i zdecydowanie zasługuje na to, by istniał tam chodnik dla ludzi, a nie tylko droga i parking dla samochodów. CEL PROJEKTU: Poprawa bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych. DZIAŁANIE: Projekt przewiduje budowę ok. 140 metrów chodnika o chodnika o szerokości 2 metrów tam, gdzie jest działka miejska, a więc pomiędzy posesjami nr 8A a 12 (dalej tereny są kolejowe/prywatne). W celu zabezpieczenia przed zastawianiem chodnika przez samochody planuje się montaż słupków wygradzających tam, gdzie to będzie konieczne i możliwe. Chodnik ma powstać po zachodniej stronie ulicy – pomiędzy wjazdem na osiedle Projekt przewiduje, że istniejące tam dwa dorodne drzewa zostaną zachowane (tak jak na ulicy Redłowskiej – zdjęcie). EFEKTY: Zakłada się, że projekt jest jest częścią większej całości polegającej na stopniowym budowaniu chodnika wzdłuż ulicy Nowodworcowej. Warto zwrócić uwagę, że na jednym końcu ulicy będzie stacja SKM, zaś na drugim końcu ulicy znajduje się szkoła. Do obu tych lokalizacji należy chodzić piechotą – dzisiaj jest to niebezpieczne i niewygodne. To zaś przekłada się na wybór samochodu jako środka transportu na bardzo małe odległości (np. 500 metrów). W przyszłości, kiedy miasto przejmie kolejne tereny pod drogą (procedury trwają) zostanie dobudowany kolejny element chodnika. Docelowy efekt pozwoli na osiągnięcie NORMALNEJ SYTUACJI tj. istnienia chodnika dla pieszych na całej długości ulicy Nowodworcowej.

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie 140 mb chodnika nowego szerokości 2 m ograniczonego z jednej strony krawężnikiem, z drugiej obrzeżem: 140 m x 575,25 zł =80 535,00 zł Montaż 70 słupów wygradzających: 70 szt. x 171,22 zł = 11 985,40 zł Dokumentacja projektowa = 10 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

102520 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki