Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Kościołem – BO Gdynia

Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Kościołem

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Kościołem

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Piotr Szpajer

E-mail: piotr_szpajer@wp.pl

ID projektu:

2015/424

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Gdynia, ul. Górnicza, odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Parafią p.w. św. Karola Boromeusza przy ul. Górniczej 42. Miejsce wykonaniu robót obejmuje następujące numery działek: dz. nr 175/22 (dr) - właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr 177/20 (dr) - właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr. 46/20 (dr) - właściciel: Zarząd Autostrad-Terenowy Zespół Nadzoru Nr 1 W Gdańsku Subisława 5, Gdańsk Przebieg chodnika może zostać skorygowany na etapie uzyskiwania uzgodnień.

Opis:

Budowa chodnika o szer. 1,5 m ograniczonego obrzeżami na odcinku 120 m wraz z nawierzchnią z płyt YOMB umożliwiającą dojazd właścicielom pojazdów do posesji w dwóch miejscach na odcinku planowanego chodnika. Wymagane jest zgłoszenie. Konieczne jest wykonanie projektu z uzgodnieniami. Przebieg chodnika może zostać skorygowany na etapie uzyskiwania uzgodnień. Wnioskodawca uzupełni projekt o zgodę GDDKiA na realizację chodnika w ramach BO2015, niezwłocznie po jej uzyskaniu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

65000 zł

Kalkulacja kosztów:

1.Budowa na odcinku 120 m chodnika ograniczonego obrzeżami o szerokości: 1,5 m wraz z płytami chodnikowych typu YOMB o szerokości 1,5 m w celu umożliwienia dojazdu właścicielom pojazdów do posesji na odcinku obejmującym budową chodnika, w dwóch miejscach do tego przeznaczonych. Szacunkowy koszt wykonania robót: 50.000,00 zł brutto + wykonanie projektu: 15.000,00 zł brutto; razem: 65.000,00 zł brutto

Załączniki