Budowa Boiska Wielofunkcyjnego oraz Placu Do Ćwiczeń Siłowych – BO Gdynia

Budowa Boiska Wielofunkcyjnego oraz Placu Do Ćwiczeń Siłowych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa Boiska Wielofunkcyjnego oraz Placu Do Ćwiczeń Siłowych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/13
Dzielnica
Śródmieście
Autor projektu
Antoni Brzeski
E-mail
antonwielki@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Działka numer 824/112; 819/69; 821/158 oraz 818/69 obrębu GD, arkusz 58 Zielony teren przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego oraz Władysława IV, znajdujący się przy X LO. Pomiędzy Władysława IV a torami

Opis:

W skład projektu będą wchodzić 3 obiekty:
BOISKO WIELOFUNKCYJNE:
Wymiary boiska- 40x20m, wykonane z nawierzchni syntetycznej ET+PU umożliwi granie w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę,tenisa oraz koszykówkę. Projekt obejmuje: – przygotowanie gruntu pod podbudowę – wykonanie podbudowy betonowej z dylacją – ułożenie nawierzchni syntetycznej ET+PU 800 m kwadratowych – wykonanie obrzeży betonowych – odwodnienie liniowe ACO z rusztem – umieszczenie skrzynek rozsączających – opcjonalnie przyłączenie do kanalizacji deszczowej – umieszczenie piłkochwytów o wysokości 6m, wokół boiska – wykonanie otworów na urządzenia i umieszczenie w nich: – bramki do piłki ręcznej x2 – stojaków do siatkówki/tenisa – koszy do koszykówki x 4
PLAC DO ĆWICZEŃ:
Przystosowany do uprawiania ćwiczeń z wagą własnego ciała postawiony zostanie na płytach EPDM, które zapewnią dodatkowy komfort i przede wszystkim większe bezpieczeństwo użytkownikom. Składać się będzie z kompletu urządzeń zapewniających jak największą uniwersalność wykonywanych ćwiczeń. W jego skład wchodzić będą: – ławeczka prosta z wykończeniem w postaci drabinki o 3 szczebelkach znajdujących się nad nią – ławeczka skośna z wykończeniem w postaci drabinki o 3 szczebelkach znajdujących się nad nią – szeroki na 1,5m i wysoki na 2,35m drążek o średnicy (33,7mm) – drabinki pionowe z wystającą częścią skierowaną pod kątem w górę składającą się z 3 szczebelków – drabinki poziome ze słupem pośrodku idącym od podłoża – kółka gimnastyczne (stałe) – potrójne poręcze równoległe (szerokość pierwszej stacji 90 cm, szerokość drugiej stacji 50cm). Wysokość poręczy: 1,4m, średnica 45mm. Wycena obejmuje także: – przygotowanie terenu – prace ziemne (ew. przygotowanie podbudowy) – wykonanie fundamentów, w których umieszczone zostaną urządzenia – ułożenie nawierzchni, płyty EPDM 72,25m kwadratowych – montaż, przytwierdzenie urządzeń i ewentualny transport – uprzątnięcie terenu Wszystkie elementy konstrukcji będą ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo
BIEŻNIA ZE SKOCZNIĄ W DAL:
Bieżnia 50-metrowa trzytorowa o wymiarach 3,7 x 50,0 m i nawierzchni poliuretanowej będzie posiadać wbudowaną belkę odbiciową do skoku w dal oraz skrzynie Projekt obejmuje: – przygotowanie gruntu pod podbudowę – wykonanie podbudowy betonowej z dylacją – ułożenie nawierzchni syntetycznej – 7 + 7 PU (185,00 metrów kwadratowych) – wykonanie obrzeży betonowych – odwodnienie liniowe ACO z rusztem i skrzynkami rozsącającymi – zamontowanie skrzyni do skoku w dal z zabezpieczeniem i belką odbiciową (Jeśli nie będzie zgody na zagospodarowanie działek 824/112; 819/69 projekt przeniesiemy na sąsiednią 818/69 arkusz 58, obręb GD. Nastąpi wtedy zmiana rozmiarów boiska (30x15m), jego ceny oraz rozmieszczenia wszystkich obiektów. Poniżej umieszczę kosztorys tego boiska oraz zmieniony opis. Do wniosku załączę także ten zmieniony kosztorys oraz mapę rozmieszczenia obiektów w przypadku przejścia wersji drugiej. Koszt całej inwestycji wynosił by wtedy 336 643 zł [brutto])
Wycena: boisko 30×15 m (179 172,66 zł [brutto]) Kalkulacja kosztów boiska: roboty ziemne: (RAZEM 8842,22 zł) [brutto] – usunięcie starego asfaltu 8000zł [brutto] (brak tego w pliku exel) – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 492,62 zł [brutto] – mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 957,56 zł[brutto] – przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 160,52 zł [brutto] – przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV – dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 74,17 zł [brutto] – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km; 2 442,04 zł [brutto] – nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.l-ll Krotność = 4; 442,80 zł [brutto] Podbudowy: (RAZEM 39 215,48) [brutto] – mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 470,48 zł [brutto] – warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 9; 5535,00 zł [brutto] – podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – do 5cm 4428,00 zł [brutto] – podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5. 2767,50 zł [brutto] – podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm – do 10 cm 19 372,50zł [brutto] – podbudowa betonowa z dylatacją – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność = 2 6642,00 zł [brutto] Nawierzchnia: (RAZEM 71 401,50 zł) [brutto] – ułożenie nawierzchni syntetycznej – ET + PU 71 401,50 zł [brutto] Obrzeża: (RAZEM 4348,05 zł) [brutto] – rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30×30 cm w gruncie kat.III-IV 570,11 zł [brutto] – ława pod krawężniki betonowa z oporem 2006,75 zł [brutto] – obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1771,20 zł [brutto] ODWODNIENIE: (RAZEM 27 183,00 zł) [brutto] – odwodnienie liniowe ACO z rusztem 25 461,00 zł [brutto] – skrzynki rozsączające – opcjonalnie przyłączenie do kanalizacji deszczowej 1 722,00 zł [brutto] Siatkowe słup standard 60: (RAZEM 8856,00 zł [brutto] -piłkochwyty h=6 m 8856,00 zł [brutto] SPRZĘT SPORTOWY: (RAZEM 15 598,94 zł [brutto] – stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 592,94zł [brutto] – osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa itd. 3542,40 zł [brutto] – ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej / ręcznej 4305,00 zł [brutto] – ustawienie w gotowych otworach stojaków do koszykówki 4 674,00 zł [brutto] – ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa lub siatkówki 2484,60zł[brutto] Opis:
BOISKO WIELOFUNKCYJNE:
Wymiary boiska – 30x15m, wykonane z nawierzchni syntetycznej ET+PU umożliwi granie w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, tenisa oraz koszykówkę. Projekt obejmuje – usunięcie asfaltu po starym boisku znajdującym się na działce 818/69, obręb GD arkusz 58 – przygotowanie gruntu pod podbudowę -Wykonanie podbudowy betonowej z dylacją -Ułożenie nawierzchni syntetycznej ET+PU 450m kwadratowych -Wykonanie obrzeży betonowych -Odwodnienie liniowe ACO z rusztem umieszczenie Skrzynek rozsączających – opcjonalnie przyłączenie do kanalizacji deszczowej -umieszczenie Piłkochwytów o wysokości 6m, wokół boiska -Wykonanie otworów na urządzenia i umieszczenie w nich: -Bramki do piłki ręcznej x2 -Stojaki do siatkówki/tenisa -Kosze do koszykówki x2

Kalkulacja kosztów:


Boisko 40x20 metrów (288 411,93 zł [brutto])
Kalkulacja kosztów boiska:
Roboty ziemne: (RAZEM 8842,22 zł) [brutto]
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 875,76zł [brutto] -Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1 702,32 zł [brutto] -Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 285,36 zł [brutto] -Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 131,86 zł [brutto] -Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 4 341,41 zł [brutto] -Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.l-ll Krotność = 4; 1 505,52 zł [brutto]
Podbudowy: (RAZEM 79 556,40zł) [brutto]
-Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 836,40 zł [brutto] -Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 9 840,00 zł [brutto] -Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - do 5cm 7 872,00 zł [brutto] -Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5. 4 920,00zł [brutto] -Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - do 10cm 44 280,00 zł [Brutto] -Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2. 11 808,00 zł [brutto]
Nawierzchnia: (RAZEM 126 936,00 zł) [brutto]
- Ułożenie nawierzchni syntetycznej - ET + PU 126 936,00 zł [brutto]
Obrzeża: (RAZEM 6 556,36 zł) [brutto]
-Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV 760,14 zł [brutto] -Ława pod krawężniki betonowa z oporem 3 434,62 zł [brutto] -Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2 361,60 zł [brutto]
ODWODNIENIE: (RAZEM 37 392,00 zł) [brutto]
-Odwodnienie liniowe ACO z rusztem 33 948,00 zł [brutto] -Skrzynki rozsączające - opcionalnie przyłączenie do kanalizacji deszczowej 3 444,00 zł [brutto]
Siatkowe słup standart 60: (RAZEM 8 856,00 zł [brutto]
-Piłkochwyty h=6 m 8 856,00 zł [brutto]
SPRZĘT SPORTOWY: (RAZEM 20 272,94 zł [brutto]
-Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 592,94zł [brutto] -Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa itd. 3 542,40 zł [brutto] -Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej / ręcznej 4 305,00 zł [brutto] -Ustawienie w gotowych otworach stojaków do koszykówki 9 348,00 zł [brutto] -Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa lub siatkówki 2 484,60zł [brutto]
PLAC DO ĆWICZEŃ: (RAZEM 54 919,50 zł) [brutto]
-Komplet urządzeń 17 379,90 zł [brutto] -Montaż i transport 5 412,00 zł [brutto] -Nawierzchnia: Płyty EPDM 32 127,60zł [brutto]
BIEŻNIA ZE SKOCZNIĄ W DAL: (RAZEM 90550,52 zł [brutto]
ROBOTY ZIEMNE: (RAZEM 1878,65zł [brutto]
-Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 202,52 zł [brutto] -Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 393,66 zł [brutto] -Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 65,99 zł [brutto] -Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 30,49 zł [brutto] -Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 1003,95 zł [brutto] -Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.l-ll Krotność = 4 182,04 zł [brutto]
PODBUDOWY: (RAZEM 18397,42 zł [brutto])
-Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 193,42 zł [brutto] -Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 2275,50 zł [brutto] -Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - do 5cm 1820,40 zł [brutto] -Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 1137,75 zł [brutto] -Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - do 10cm 10239,75 zł [brutto] -Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2; 2730,60 zł [brutto]
NAWIERZCHNIA: (RAZEM 29353,95 zł [brutto]
- Ułożenie nawierzchni syntetycznej - 7 + 7 PU 29353,95 zł [brutto]
OBRZEŻA: (RAZEM 3528,50 zł [brutto]
-Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV 652,45 zł [brutto] -Ława pod krawężniki betonowa z oporem 849,01 zł [brutto] -Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2027,04 zł [brutto]
ODWODNIENIE: (RAZEM 30012,00 zł [brutto])
-Odwodnienie liniowe ACO z rusztem 28290,00 zł [brutto] -Skrzynki rozsączające - opcionalnie przyłączenie do kanalizacji deszczowej 1722,00 zł [brutto]
SPRZĘT SPORTOWY: (RAZEM 7380,00 zł [brutto])
-Skrzynia do skoku w dal z zabezpieczeniem i belką odbiciową 7380,00 zł [brutto]
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 20 000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

453882 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki