Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń – BO Gdynia

Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
ORL/0011
Dzielnica
Orłowo
Autor projektu
Krzysztof Hrynkiewicz
E-mail
khrynk@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Wnioskowany teren obejmuje częściowo zalesione samosiewami i drzewami owocowymi wzgórze oraz naturalny zbiornik wodny. W przeszłości na jego części znajdowały się działki ogrodowe. Teren mógłby stanowić doskonałe miejsce miejsce spacerowe dla mieszkańców Orłowa ze względu na dostęp ze wszystkich stron oraz ciszę, którą zapewnia jego położenie. Problemem są gliniaste ścieżki, które w okresie opadów bardzo utrudniają dostęp. Na obszarze Dzikiego Sadu występuje duża bioróżnorodność ze względu na obecność obficie owocujących drzew owocowych.

Opis:

Projekt zakłada budowę 900 metrów utwardzonych alejek parkowych dostępu do terenu tzw. Dzikiego Sadu, w tym łącznika między ulicą Wrocławską, a Źródlaną (między szkołą, a przychodnią). Ścieżki zaprojektowane są tak, aby zapewnić wygodny dostęp do terenu z sześciu punków umieszczonych od strony Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów i dać możliwość poruszania się między tymi obszarami bez konieczności opuszczania ścieżek. Jednocześnie większość terenu, szczególnie obszar na zachód od centralnego wzniesienia oraz wokół zbiornika wodnego pozostanie w stanie dzikim. Również teren tzw. Zwierzyńca przylegający do ulicy Wrocławskiej od strony zachodzniej pozostanie w stanie nienaruszonym, umożliwiającym w przyszłości zrealizowanie tam projektu odtworzenia oryginalnego zespołu parkowego i włączenia go do sieci alejek Dzikiego Sadu.

Projekt zakłada również usytuowanie w terenie obiektów małej architektury: altany wypoczynkowej, mostka nad ciekiem wodnym, 10 ławek i 6 koszy na śmieci, 2 stojaków na rowery, a także dystrybutorów woreczków na psie odchody oraz umieszczenia karmników i budek lęgowych dla ptaków.

W zakresie projektu mieści się również: likwidacja starych ogrodzeń i fragmentów drewnianych i betonowych obiektów, oraz uporządkowanie części terenów zielonych m.in. poprzez wycięcie nadmiaru samosiewów oraz usunięcia odpadów.

W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Orłowa i innych dzielnic Gdyni otrzymają łatwy dostęp do ciekawego obszaru rekreacyjno-spacerowego, który w przyszłości będzie można dalej rozwijać. Ścieżki umożliwią spacery – również z wózkiem dziecięcym, wyprowadzanie psów oraz jogging. Altana i ławki pozwolą odpocząć w otoczeniu przyrody. Uczniowie pobliskiej szkoły dostaną możliwość odbycia lekcji przyrody w terenie.

Kalkulacja kosztów:

900 mb ścieżki o szerokości 1m o nawierzchni mineralnej typu Hanse Grand z betonowymi obrzeżami w raz niwelacją i usunięciem darni. (300PLN / mb) (270000 zł); Altana drewniana z podłogą i wyposażeniem wraz z instalacją (10000 zł); Mostek drewniany wraz z posadowieniem (12000 zł); Dystrybutory woreczków na psie odchody (6 sztuk / 600PLN) (3600 zł); Ławki (10 sztuk / 800 PLN) (8000 zł); Kosze na śmieci (6 sztuk / 500PLN) (3000 zł); Stojak na rowery (2 sztuki / 500PLN) (1000 zł); Budki lęgowe dla ptaków wraz z instalacją (15 sztuk / 70 PLN) (1050 zł); Karmniki dla ptaków wraz z instalacją (5 sztuk / 70 PLN) (350 zł); Wywóz odpadów zielonych (10 ton / 180PLN) (1800 zł); Wywóz gruzu i kamieni (10 ton / 220PLN ) (2200 zł); Wywóz odpadów zmieszanych (4 tony / 570 PLN ) (2280 zł); Demontaż siatki ogrodzeniowej + wywóz (50mb / 13PLN) (650 zł); Demontaż slupków ogrodzeniowych + wywóz (20 sztuk / 13PLN) (260 zł); Demontaż betonowych slupków ogrodzeniowych (16 sztuk / 200 PLN) (3200 zł); Rozbiórka i wywóz pozostalości altan drewnianych (2 szt / 5000 PLN) (10000 zł); Posprzątanie terenu z odpadów (8000 zł); Przycięcie gałęzi nad projektowanymi ścieżkami (5000 zł); Usuwanie samosiewów do 3cm (60 m2 / 25 PLN) (1500 zł); Usuwanie samosiewów 3cm-14cm (40 szt / 140 PLN) (5600 zł); Dokumentacja projektowa (10000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

359490 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki