Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń – BO Gdynia

Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Krzysztof Hrynkiewicz

E-mail: khrynk@gmail.com

ID projektu:

2019/266

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Wnioskowany teren obejmuje częściowo zalesione samosiewami i drzewami owocowymi wzgórze oraz naturalny zbiornik wodny. W przeszłości na jego części znajdowały się działki ogrodowe. Teren mógłby stanowić doskonałe miejsce miejsce spacerowe dla mieszkańców Orłowa ze względu na dostęp ze wszystkich stron oraz ciszę, którą zapewnia jego położenie. Problemem są gliniaste ścieżki, które w okresie opadów bardzo utrudniają dostęp. Na obszarze Dzikiego Sadu występuje duża bioróżnorodność ze względu na obecność obficie owocujących drzew owocowych.

Opis:

Projekt zakłada budowę 900 metrów utwardzonych alejek parkowych dostępu do terenu tzw. Dzikiego Sadu, w tym łącznika między ulicą Wrocławską, a Źródlaną (między szkołą, a przychodnią). Ścieżki zaprojektowane są tak, aby zapewnić wygodny dostęp do terenu z sześciu punków umieszczonych od strony Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów i dać możliwość poruszania się między tymi obszarami bez konieczności opuszczania ścieżek. Jednocześnie większość terenu, szczególnie obszar na zachód od centralnego wzniesienia oraz wokół zbiornika wodnego pozostanie w stanie dzikim. Również teren tzw. Zwierzyńca przylegający do ulicy Wrocławskiej od strony zachodzniej pozostanie w stanie nienaruszonym, umożliwiającym w przyszłości zrealizowanie tam projektu odtworzenia oryginalnego zespołu parkowego i włączenia go do sieci alejek Dzikiego Sadu.

Projekt zakłada również usytuowanie w terenie obiektów małej architektury: altany wypoczynkowej, mostka nad ciekiem wodnym, 10 ławek i 6 koszy na śmieci, 2 stojaków na rowery, a także dystrybutorów woreczków na psie odchody oraz umieszczenia karmników i budek lęgowych dla ptaków.

W zakresie projektu mieści się również: likwidacja starych ogrodzeń i fragmentów drewnianych i betonowych obiektów, oraz uporządkowanie części terenów zielonych m.in. poprzez wycięcie nadmiaru samosiewów oraz usunięcia odpadów.

W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Orłowa i innych dzielnic Gdyni otrzymają łatwy dostęp do ciekawego obszaru rekreacyjno-spacerowego, który w przyszłości będzie można dalej rozwijać. Ścieżki umożliwią spacery – również z wózkiem dziecięcym, wyprowadzanie psów oraz jogging. Altana i ławki pozwolą odpocząć w otoczeniu przyrody. Uczniowie pobliskiej szkoły dostaną możliwość odbycia lekcji przyrody w terenie.

Szacunkowa łączna wartość projektu

359490 zł

Załączniki