Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia-Obłuże – BO Gdynia

Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia-Obłuże

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia-Obłuże

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Paweł Potrykus

E-mail: pawelpotrykus82@gmail.com

Telefon: 692112146

ID projektu:

2016/144

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Ul. Adm. J. Unruga 88, działka o numerze ewidencyjnym:nr 970/10, KM 15 obręb Pogórze

Opis:

Budowa: 1.Bieżni 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej: I. 2 tory o dł. 60m II. 2 tory o dł. 50m 2. Skoczni do skoków w dal.

Szacunkowa łączna wartość projektu

159000 zł

Kalkulacja kosztów:

KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU *Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji Koszt brutto (w zł) 1. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 10 000,00 zł 2. Wykonanie 4-torowej bieżni + wykonanie skoczni – założenia kosztorysowe – I kwartał 2016r. 139 000,00 zł 3. Wyposażenie piaskownicy i piasek do skoczni 10 000,00 zł Ogółem: 159 000,00 zł

Załączniki