Boisko trawiaste do piłki nożnej – BO Gdynia

Boisko trawiaste do piłki nożnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Boisko trawiaste do piłki nożnej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/296
Dzielnica
Babie Doły
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Ul. Rybaków, Działka o numerze ewidencyjnym 80/3; KM 36; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów gminy.

Opis:

Budowa boiska do piłki nożnej na nawierzchni trawiastej o powierzchni około 600 m2 z możliwością rozbudowy i doposażania w elementy sportów miejskich. Dodatkowo należy uwzględnić elementy małej architektury, tj. 4 szt. ławek, 1 kosz na śmieci.

Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym: 7000,00 zł 2. Dostawa wyposażenia boisk: bramki - 1 komplet - 10 000,00 zł, łapacze piłek 4 m – 2 szt. (8 m długości) - 18 000,00 zł, 3. Wykonanie nawierzchni ziemnej (ok. 600 m2). Koszt 1 m2 nawierzchni ziemnej ok. 100 zł. – założenia kosztorysowe I kwartał 2016 - 60 000,00 zł 4. Dostawa urządzeń małej architektury: ławka - 4 szt.: 4000,00 zł, kosz na śmieci - 1 szt: 1000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

100000 zł

Mapa Lokalizacji