Boisko dla Karwin – BO Gdynia

Boisko dla Karwin

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Boisko dla Karwin

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Daniel Wrześniewski

Telefon: 607548866

ID projektu:

2016/292

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Teren Zespółu Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26

Opis:

Położenie nawierzchni poliuretanowej na płycie asfaltowej oraz wyposażenie boiska w bramki spełniające wymogi bezpieczeństwa.

Szacunkowa łączna wartość projektu

202000 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Wymiana nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska. Wymiary boiska asfaltowego 30 x 15. Powierzchnia boiska asfaltowego w metrach kwadratowych: 450 m kw. Koszt wymiany powierzchni poliuretanowej boiska: 450 x 400 zł (wg. wskaźnika) = 180 000,00 zł (brutto) 2. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wg. wskaźnika: 10 000,00 zł (brutto). Łączny kosz dla pozycji 1-2 wynosi 190 000 zł (brutto) oraz wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym; koszt 10 000 zł, a także dostawa wyposażenia boisk; koszt 12 000 zł, wynosi 202 000,00 zł (brutto)

Załączniki