Boisko dla Karwin – BO Gdynia

Boisko dla Karwin

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Boisko dla Karwin

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko:

E-mail: duzeciacho@wp.pl

ID projektu:

2018/290

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Boisko na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

Opis:

Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz piłki ręcznej mieszczącego się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Unowocześnienie polegałoby na położeniu sztucznej nawierzchni poliuretanowej. Boisko posiada obecnie dwie nowe bramki oraz zamontowany piłkochwyt, także modernizacja dotyczyłaby jedynie samej nawierzchni. Poprawa jej stanu znacznie poprawiłaby komfort korzystania z istniejącego już obiektu. W kosztach projektu zostały uwzględnione: 1. Dokumentacja projektowa 2. Położenie nawierzchni poliuretanowej 18m x 39m Łączny kosz dla pozycji 1-2 wynosi 255 700 zł (brutto) oraz wykonanie dokumentacji projektowej – wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeni Dz.U. z 2004 r nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym; koszt 10 000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

255700 zł

Załączniki