Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego – BO Gdynia

Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/OKS/0011
Dzielnica
Oksywie
Autor projektu
Elżbieta Biernacka
E-mail
stowarzyszeniedlaczegonie@gmail.com
Telefon
501202282
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Sala do treningów boccia udostępniona przez Przystań Śmidowicza

Opis:

Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego- projekt zakłada zajęcia sportowe w oparciu o dyscyplinę boccia. Sport dla wszystkich -dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Spotkania dla wszystkich odbywać się będą w formie treningów cyklicznie przynajmniej dwa razy w miesiącu. Przewidywany czas trwania jednego treningu to minimum 1 godzina. Zajęcia te będą obejmowały rozwijanie zdolności motorycznych między innymi takich jak praksji (planowania motorycznego), koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzji ruchu oraz sam trening gry. Pierwsze spotkania poświęcone będą zapoznaniu uczestników z zasadami i techniką gry. treningi prowadzić będzie dwóch trenerów posiadających kwalifikacje trenerskie gry w boccia. Miejscem realizacji projektu będzie Przystań Śmidowicza. Profesjonalny sprzęt do gry w boccia zapewniają trenerzy.
Projekt przyczyni się do
– zwiększenie aktywności społecznej i ruchowej , prowadzącej do poprawy nastroju, sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia tak cennej w obecnej sytuacji braku kontaktów społecznych
– wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
– kształtowanie zdrowego stylu życia;
– rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji;
– tworzenie alternatywnej formy spędzania wspólnego wolnego czasu dla osób z niepełnosprawnościami i osób sprawnych,
– kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
– podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
– rozwój społeczny i emocjonalny- nabycie umiejętności interpersonalnych, wzrost aktywności w podejmowaniu inicjatyw udziału i zaangażowanie w proponowanej formie aktywności poza miejscem terapii a dzięki temu możliwość nawiązywania nowych znajomości nie tylko w środowisku osób niepełnosprawnych;
– zacieśnienie więzi między uczestnikami

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
prowadzenie treningów 60 minut, dwóch trenerów (300zł x 40 godzin)12000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

12000 zł