Bliżej do autobusu – wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Starodworcowa/Wschodnia wraz wyznaczeniem przystanku autobusowego – BO Gdynia

Bliżej do autobusu – wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Starodworcowa/Wschodnia wraz wyznaczeniem przystanku autobusowego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bliżej do autobusu – wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Starodworcowa/Wschodnia wraz wyznaczeniem przystanku autobusowego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/345
Dzielnica
Wielki Kack
Autor projektu
Kajetan Lewandowski
Status:
Wycofany przez autora
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Skrzyżowanie ulicy Starodworcowej i Wschodniej, Działka 521/3, obręb WK, arkusz 6 (własność Skarbu Państwa)

Opis:

PROBLEM: W chwili obecnej ulica Wschodnia jest w istocie wyłącznie jezdnią dla samochodów, pozbawioną chodnika. Piesi zmuszeni są do chodzenia poboczami w miarę równej prowizorycznej jezdni wybudowanej wyłącznie dla wygody kierowców. W newralgicznym miejscu – u jej wylotu na ul. Starodworcową nie ma bezpiecznego miejsca, gdzie możliwe byłoby przejście na drugą stronę ulicy, by iść w kierunku ul. Wielkopolskiej lub szkoły nr 20. Dodatkowo skrzyżowanie ulicy Wschodniej i Starodworcowej nie jest prawidłowo doświetlone, zaś kierowcom jadącym od strony szkoły widoczność przesłania wielkie drzewo. Z kolei autobusy nr 153 jadące w stronę pętli „Wielki Kack Starodworcowa” przejeżdżają około 700 metrów bez zatrzymania na ulicy. Niemożliwe jest zatem wsiadanie do autobusu "po drodze" jeśli nie wsiądzie się na przystanku „Źródło Marii”, co jest kłopotliwe, gdyż idąc z Biedronki lub z przystanku Nałkowskiej trzeba się cofnąć około 180 metrów. CEL PROJEKTU: poprawa bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych, oraz poprawa dostępności do komunikacji miejskiej w rejonie ulicy Starodworcowej. DZIAŁANIE: Prace w ramach projektu przewidują wybudowanie dojścia o szerokości 2 metrów do przejścia dla pieszych od strony ulicy Wschodniej (po jej północnej stronie), tj. około 15 metrów chodnika, wyznaczenie znaków poziomych i pionowych na samym przejściu dla pieszych oraz dowiązanie przejścia do istniejącego już chodnika po wschodniej stronie ulicy Starodworcowej. Oprócz tego powstanie chodnik stanowiący platformę przystankową (dł. 15 m, szer. 2 metry) dla autobusu 153 w kier. pętli „Wielki Kack Starodworcowa” „Łącznie powstanie ok. 40 metrów chodnika. Zgodnie z zasadami wyznaczania przejść dla pieszych na obszarach zabudowanych, przejścia dla pieszych powinny być wyznaczane nie częściej niż co 100 metrów. Ze wskazanej lokalizacji do przejścia dla pieszych przy ul. Wielkopolskiej jest 160 metrów, zaś do następnego przejścia – przy ul. Stolemów – jest 250 metrów. Praktyka wyznaczania przystanków jest taka, że przystanki dla autobusów wyznacza się co do zasady co około 250-300 metrów. W obecnej sytuacji autobus 153 na samej ulicy Starodworcowej przejeżdża bez zatrzymania odcinek około 700 metrów. Tymczasem od pętli przy ulicy Starodworcowej do miejsca, gdzie przystanek miałby powstać jest około 400 metrów. Z obliczeń tych wynika więc, że wyznaczenie przystanku jest zasadne. Byłby to przystanek na żądanie i tylko w stronę pętli "Wielki Kack Starodworcowa". Państwa uwadze polecam także bliźniaczy projekt dotyczący przejścia dla pieszych i przystanku przy ul. Krętej. EFEKTY: Dzięki realizacji projektu ruch pieszy zyska jasno wyznaczoną trasę przejścia przez ulicę Starodworcową, zaś kierowcy będą dokładnie wiedzieć, gdzie mogą spodziewać się pieszego. Jednocześnie skierowanie pieszych na północną stronę skrzyżowania ułatwi włączanie się do ruchu kierowcom skręcającym z ul. Wschodniej w prawo (w kier. szkoły). Zakłada się, że stopniowa rozbudowa przestrzeni dla pieszych pozwoli na uzyskanie bezpiecznej drogi do szkoły dla dzieci z tego rejonu Wielkiego Kacka. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wyznaczenie przejścia pozwoli na podkreślenie wewnątrzdzielnicowego, miejskiego charakteru ulicy Starodworcowej. Obecnie między ul. Stolemów a Wielkopolską nie ma żadnego wyznaczonego przejścia, mimo, że są to gęsto zabudowane tereny dzielnicy – jest to droga o parametrach przelotówki przez wieś. Osoby idące od strony ulicy Wielkopolskiej będą miały możliwość wygodnej przesiadki na autobus 153 „po drodze” bez cofania się do przystanku Źródło Marii. Ufam, że w trosce o bezpieczeństwo pieszych i jakość przestrzeni w naszej dzielnicy projekt zyska Państwa głos.

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie 35 mb chodnika nowego szerokości 2 m ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej obrzeżem = 20 133,75 zł Wykonanie 3 mb chodnika nowego szerokości 2 m ograniczonego obrzeżami = 1557,54 zł Oznakowanie przystanku autobusowego = 365,43 zł Wymalowanie przejścia dla pieszych = 600 zł Oznakowanie przejścia dla pieszych = 1026,06 zł Dokumentacja projektowa = 10000 zł RAZEM = 33 682,78 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

33682 zł

Mapa Lokalizacji