Bliżej do autobusu – budowa nowych przystanków autobusowego „Kręta” na ulicy Starodworcowej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych – BO Gdynia

Bliżej do autobusu – budowa nowych przystanków autobusowego „Kręta” na ulicy Starodworcowej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bliżej do autobusu – budowa nowych przystanków autobusowego „Kręta” na ulicy Starodworcowej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/318
Dzielnica
Wielki Kack
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Skrzyżowanie ulicy Krętej i Starodworcowej Działka 521/3, obr WK, ark. 6 (własność Skarbu Państwa)

Opis:

PROBLEM: W chwili obecnej wzdłuż ulicy Starodworcowej autobus nie ma możliwości zatrzymania się. Zakłada się, że w 2017 lub 2018 roku oddany zostanie Węzeł Karwiny przy ul. Wielkopolskiej, gdzie zostaną skierowane wszystkie linie autobusowe w rejonie Wielkiego Kacka. Tym samym dzisiejsza linia 153 straci na znaczeniu – będzie kursować jako linia szkolna, zaś rejon ulicy Starodworcowej i przystanku PKM Karwiny obsłuży zupełnie inna linia, która z ulicy Starodworcowej będzie skręcać w prawo. Gdyby taki autobus zaczął kursować dzisiaj nie miałby żadnego miejsca, gdzie po drodze mógłby się zatrzymać. Przystanki przy ul. Krętej umożliwią zatrzymanie i wymianę pasażerów. Nie jest wykluczone, że z takiej krótkiej podroży mogli by korzystać także uczniowie szkoły. Jest to możliwe, skoro część rodziców podwozi dzieci do szkoły na podobnym dystansie. CEL: Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej części Wielkiego Kacka położonej przy ulicy Starodworcowej. DZIAŁANIE: Zgłaszany projekt polega na wybudowaniu infrastruktury pozwalającej na uruchomienie przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania ul. Starodworcowej z ul.Krętą w dzielnicy Wielki Kack. Częściami składowymi inwestycji będą: platforma przystankowa przylegająca do chodnika przy Starodworcowej po wschodniej stronie ulicy, chodniki i przystanek doprowadzające do ulicy Krętej po stronie zachodniej, oznakowanie pionowe i poziome przystanku autobusowego niezbędne dla wyznaczenia oraz przejście dla pieszych do ul. Krętej. EFEKT: Po konsultacjach z ZKM w Gdyni uznano, że możliwe jest jeszcze wyznaczenie dodatkowego przystanku „w połowie” ulicy. Praktyka wyznaczania przystanków jest taka, że przystanki dla autobusów wyznacza się co do zasady co około 250-300 metrów. W obecnej sytuacji autobus 153 na samej ulicy Starodworcowej przejeżdża bez zatrzymania odcinek około 600 metrów. Tymczasem od pętli przy ulicy Starodworcowej do miejsca, gdzie przystanek miałby powstać jest około 280 metrów, zaś od tego miejsca do skrzyżowania Wieklopolska/Starodworcowa około 270 metrów. Z obliczeń tych wynika więc, że wyznaczenie przystanku jest zasadne. Byłby to przystanek na żądanie. Ponieważ pewne jest, że w przyszłości w większym stopniu mieszkańcy Gdyni będą musieli poruszać transportem zbiorowym częściej niż obecnie, już dzisiaj należy podjąć działania poprawiające jego dostępność w rejonie naszej dzielnicy. Wartością dodaną w ramach projektu będzie realizacja fragmentu chodnika pomiędzy Krętą a Starodworcową, jak również brakującego przejścia dla pieszych w tym rejonie. Zachęcam do głosowania!

Kalkulacja kosztów:

Kalkulacja uzgodniona z ZDiZ składa się z następujących elementów: 1) Wykonanie łącznie około 55 mb chodnika nowego szerokości 2 m ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej obrzeżem = 31 638,75 zł 2) Ustawienie 30 metrów poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych = 10 887,00 zł 3) Oznakowanie przystanku autobusowego = 730,86 zł 4) Wymalowanie przejścia dla pieszych = 600,00 zł 5) Oznakowanie przejścia dla pieszych = 2 052,12 zł 6) Dokumentacja projektowa = 10 000,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

55908.73 zł

Mapa Lokalizacji