Bezpłatne zajęcia Nordic-Walking dla wszystkich – BO Gdynia

Bezpłatne zajęcia Nordic-Walking dla wszystkich

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpłatne zajęcia Nordic-Walking dla wszystkich

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Nordic Walking, wędrówki z kijkami po sciezkach Rezerwatu Kępa Redłowska, okolicznych lasach oraz w strefie nadmorskiej pod opieką wykwalifikowanego trenera NW

Opis:

Nordic Walking , spacery z kijkami, z trenerem dla wszystkich chętnych mieszkańców Gdyni

Kalkulacja kosztów:

Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia 200 zł x 48 9600
Promocja wydarzenia 400

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki