Bezpieczniejsze Babie Doły II – dostęp do defibrylatora przy ul. Rybaków oraz w SP nr 28 – BO Gdynia

Bezpieczniejsze Babie Doły II – dostęp do defibrylatora przy ul. Rybaków oraz w SP nr 28

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpieczniejsze Babie Doły II – dostęp do defibrylatora przy ul. Rybaków oraz w SP nr 28

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko:

E-mail: kotulskip@gmail.com

ID projektu:

2018/211

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Ściana budynku parafialnego (docelowo - nowego kościoła) Szkoła Podstawowa nr 28

Opis:

Z uwagi na duże poparcie w zeszłorocznej edycji projektu „Bezpieczniejsze Babie Doły” planowane jest jego rozszerzenie. Projekt zakłada zakup i montaż na terenie Babich Dołów kolejnych dwóch defibrylatorów. Jako pierwszą lokalizację wytypowano ścianę zewnętrzną budynku parafialnego, docelowo nowego kościoła (ogólnodostępność). Przemawia za nią fakt gromadzenia się w jednym czasie w kościele wielu ludzi oraz mniejsza odległość od gospodarstw domowych przy ul. Rybaków. Drugie miejsce to Szkoła Podstawowa nr 28. Tutaj również występuje duże zagęszczenie ludzi. W tym przypadku koniecznością jest wyposażenie defibrylatora w elektrody pediatryczne. Jak poprzednio w projekcie został uwzględniony zakup szafki z alarmem, która ma chronić przed warunkami atmosferycznymi i kradzieżą oraz wyposażenie urządzenia w moduł GPS. Przewidziano także wykonanie tablicy z instrukcją obsługi oraz algorytmem postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Niewykorzystane środki z zakupu urządzenia, wyposażenia oraz montażu mają być przeznaczone na serwisowanie defibrylatora / przedłużenie gwarancji producenta. (Niektóre firmy oferują bezpłatną wymianę baterii i elektrod w przypadku użycia) [Defibrylator jest urządzeniem, którego wczesne zastosowanie, znacznie zwiększa szanse uratowania osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Dodatkowo, nowoczesne modele wyposażone są w osprzęt i oprogramowanie, które umożliwiają poprowadzenie akcji ratunkowej osobie nieprzeszkolonej. Proponowany model Zoll AED Plus charakteryzuje się m.in. łatwością obsługi, nadzorowaniem akcji resuscytacji, algorytmami pracy dla dorosłych i pediatrycznymi, odpornością na wodę oraz niskie i wysokie temperatury (brak konieczności umieszczania w szafce z funkcją grzania), 5-letnim okresem trwałości elektrod i baterii. Szybki dostęp do defibrylatora jest kluczowy w przypadku długiego czasu dojazdu karetki pogotowia (oddalenie dzielnicy).]

Szacunkowa łączna wartość projektu

18000 zł

Załączniki