Bezpieczne i przyjazne przejścia dla pieszych przy szkołach i w dzielnicy – BO Gdynia

Bezpieczne i przyjazne przejścia dla pieszych przy szkołach i w dzielnicy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpieczne i przyjazne przejścia dla pieszych przy szkołach i w dzielnicy

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: maciej.zielonka@wp.pl

ID projektu:

2018/285

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Zmiany zostaną wprowadzone: w obrębie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Nowogrodzkiej, na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół przy ulicach Witomińskiej, Tatrzańskiej i Wolności oraz przy wyjeździe ze stacji benzynowej przy ulicy Śląskiej.

Opis:

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i wygody pieszych korzystających z przejść przez jezdnie zlokalizowanych w różnych rejonach dzielnicy Działki Leśne. Na bezpieczeństwo pieszych duży wpływ ma widoczność przejścia oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy możliwa będzie dzięki: lepszemu doświetleniu (LED) przejść, ich wyniesieniu, uzupełnieniu brakujących pasów (wymalowanie „zebry”), a także zamontowaniu słupków w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, w miejscu gdzie parkowanie nie jest dozwolone. Projekt zakłada również uzupełnienie zniszczonej zieleni oraz nowe nasadzenia w niektórych miejscach objętych zmianami. Szczegółowy opis lokalizacji i działań: 1. ul. Witomińska – przejście dla pieszych przy szkole (Zespół Szkół Specjalnych Nr 17) działki ewidencyjne nr: 39, 41, obręb 13 (własność gminy Gdynia) działka ewidencyjna nr: 40, obręb 13 (własność powiatu – m. Gdynia) Doświetlenie przejścia dla pieszych – wykonanie oświetlenia LED dedykowanego przejściom dla pieszych. Inteligentnie oświetlanie przejścia wpływa na lepszą widoczność dla wszystkich użytkowników ruchu. Wykonanie „mikroprogów” zwalniających – pasów poprzecznych na jezdni z każdej strony przejścia. Pasy po najechaniu na nie przez samochód, będą dawać sygnał kierowcom, by zwolnili. 2. ul. Tatrzańska – przejście dla pieszych przy szkole (Szkoła Podstawowa nr 26) działki ewidencyjne nr: 22, 23, obręb 13 (własność gminy Gdynia) Wyniesione przejście dla pieszych. Wyniesiona powierzchnia przejścia dla pieszych w bardzo prosty sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa na ulicy. Celem tego działania uspokojenie ruchu samochodowego i zmniejszenie ryzyka wypadków w najbardziej krytycznych miejscach dzięki ostrożniejszej jeździe kierowców, a także uczynienie podróży pieszych wygodniejszymi. 3. ul. Wolności – przejście dla pieszych przy szkole (Gimnazjum nr 2) działka ewidencyjna nr: 121, obręb 13 (własność gminy Gdynia) Wyniesione przejście dla pieszych. Opis jak wyżej. 4. skrzyżowanie ulic: Nowogrodzka / Pomorska działki ewidencyjne nr 680, 966, 968, 970, 752, 753, 591 obręb 13 (własność gminy Gdynia) Doświetlenie przejścia dla pieszych – opis jak wyżej. Instalacja słupków wygradzających oraz uzupełnienia zniszczonej zieleni. Celem tego działania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, a także innych uczestników ruchu poprzez lepsze oświetlenie przejść na skrzyżowaniu, ograniczenie nielegalnego parkowania, jak również przywrócenie zniszczonej zieleni. 5. nieoznakowane przejście przez jezdnie przy wyjeździe ze stacji benzynowej – ul. Śląska działka ewidencyjna nr: 1513, obręb 13 (własność gminy Gdynia) Wykonanie przejścia dla pieszych (zebra) – oznakowanie poziome i pionowe. Instalacja słupków wygradzających oraz uzupełnienia zniszczonej zieleni. Celem tego działania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, a także kierowców korzystających ze stacji benzynowej, poprzez ograniczenie nielegalnego parkowania.

Szacunkowa łączna wartość projektu

187700 zł

Załączniki