Bezpieczne boisko do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni. Ul. Grabowo 12, 81 -265 Gdynia – BO Gdynia

Bezpieczne boisko do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni. Ul. Grabowo 12, 81 -265 Gdynia

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpieczne boisko do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni. Ul. Grabowo 12, 81 -265 Gdynia

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Anna Myszka

E-mail: armyszka@wp.pl

Telefon: 601852163

ID projektu:

2017/99

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12 81-265 Gdynia

Opis:

1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 14 x 23 m, do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z wykonaniem podbudowy.
2. Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę
3. Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego (2 lampy przy boisku)

Szacunkowa łączna wartość projektu

187600 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 14 x 23 m, do gry w piłkę siatkową i koszykową: 322m2 x 400,00zł = 128 800,00 zł

2. Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę: 20 000,00 zł

3. Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego (2 lampy przy bosiku): 12 000,00 zł + 3000,00 zł dokumentacja projektowo-kosztorysowa= 23 400,00zł + 23% = 28 800,00zł

  • dwa słupy oświetleniowe oraz dwie lampy
  • kanalizacja kablowa
  • roboty ziemne w tym wykopy i zasypka
  • układania kabla, montaż osprzetu kablowego
  • uziemienie
  • badania i pomiary
  • projekt

4. Dokumentacja projektowa 10 000 zł

Załączniki