Bezpieczeństwo ruchu drogowego na dojściu do Zespołu Szkół nr 14 – BO Gdynia

Bezpieczeństwo ruchu drogowego na dojściu do Zespołu Szkół nr 14

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpieczeństwo ruchu drogowego na dojściu do Zespołu Szkół nr 14

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: za.madej@wp.pl

ID projektu:

2015/319

Status

Wycofany przez autora

Lokalizacja projektu:

drogi gminne; KAMELIOWA I GORCZYCOWA. (WG ZAŁĄCZONEGO SZKICU)

Opis:

Wykonanie i oznakowanie bezpiecznych przejść dla pieszych – szt.6, newralgicznych miejscach wskazanych na załączonym szkicu oraz jednego progu zwalniającego.

Szacunkowa łączna wartość projektu

9 684,40 zł zł

Kalkulacja kosztów:

1.Wymalowanie poziomego oznakowania przejść dla pieszych w 6 miejscach, 2.Montaż słupków do znaków drogowych przed przejściami szt. 5, 3.Montaż znaków drogowych D-6 i T-27 na słupkach kpl.5, 4.Wykonanie progu zwalniającego szt.1 z oznakowaniem pionowym.

Załączniki